Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawdzamy swoje wiadomości o solach.

Data dodania: 2006-05-30 07:10:00
Aby lekcja chemii była ciekawa i atrakcyjna dla wszystkich uczniów,postanowiłam wykorzystać metodę problemową, grupowa z wykorzystaniemkarty pracy.Dobór zadań dla uczniów w grupie zależy od ich możliwościedukacyjnych, co pozwoli każdemu z uczniów aktywnie pracować na lekcjimgr Jolanta Kuc
Gimnazjum im. J.G. Pawlikowskiego
w Medyce
SCENARIUSZ LEKCJI CHEMII DLA KL. II GIMNAZJUM


Temat : Sprawdzamy swoje wiadomości o solach.


Cel ogólny :
 umiejętność współpracy w zespole
 usystematyzowanie wiadomości

Cele operacyjne :
Uczeń :
 potrafi napisać wzór sumaryczny i strukturalny podanej soli
 wykonuje modele cząsteczek soli
 potrafi napisać równania reakcji otrzymywania soli, różnymi sposobami
 umie uzgadniać równania reakcji chemicznych
 poprawnie posługuje się nazewnictwem chemicznym
 umie napisać równanie dysocjacji soli
 stosuje interpretację atomowo – cząsteczkową równań
 akceptuje swoją rolę w zespole, starając się wywiązać z powierzonych zadań

Metody : - problemowa, grupowa z wykorzystaniem karty pracy.

Środki dydaktyczne :
 tablice rozpuszczalności soli
 modele kulkowe
 karty pracy
 arkusze papieru

Faza przygotowawcza

Zajęcia te powinny być zrealizowane na jednej jednostce lekcyjnej. Klasę dzielimy na grupy 4 – 6 osobowe. Każdy zespół wybiera lidera – sprawozdawcę, prezentującego pracę swoich kolegów. Uczniowie otrzymują karty pracy z 7 zadaniami o rożnym stopniu trudności. Dobór zadań dla uczniów w grupie zależy od ich możliwości edukacyjnych.

Faza główna

I. Przypomnienie wiadomości :
 ogólna budowa soli
 wzory sumaryczne i strukturalne soli
 nazewnictwo soli
 dysocjacja soli
 metody otrzymywania soli
 rozpuszczalność soli
II. Rozdanie kart pracy.
III. Nauczyciel, koordynator całego zespołu klasowego instruuje uczniów
o sposobie pracy w grupie.
IV. Praca w grupie – uczniowie rozwiązują...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !