Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Testy z techniki.

Data dodania: 2004-11-10 11:00:00
Zbiór testów z techniki do szkoły podstawowej.

Zbiór testów z techniki do szkoły podstawowej.

Drewno

1. Które z wymienionych gatunków drzewa dają:
(dąb, świerk, topola, buk, sosna, olcha, lipa, akacja, jesion, grab)
a. drewno miękkie ...........................................................
b. drewno twarde ............................................................
c. drewno łupliwe ............................................................
d. drewno sprężyste ............................................................
2. Jak nazywa się zakład produkujący tarcicę ? ..................................
3. Jak nazywa się podstawowa maszyna w takim zakładzie? ........................
4. Podaj parami narzędzia i odpowiadające im zastosowania.
Narzędzia: Czynności:
A. piła ramowa krawężnica a. wykonanie wycięć
B. piła ramowa krzywica b. wyrównywanie i wygładzanie drewna

C. strug c. przerzynanie po linii prostej
D. wiertło (świder) d. wykonywanie otworów
okrągłych
E. dłuto płaskie e. przerzynanie po linii krzywej
5. Co trzeba wiedzieć i uczynić przed przystąpieniem do wykonania jakiegoś przedmiotu użytkowego?
a. ...............................................................
b. ...............................................................
c. ...............................................................
6. Opracuj plan (prostą dokumentację) wykonania kwadratowej podstawki pod garnek lub doniczkę (120 x 120 mm). Podstawka ma być wykonana z listewek drewnianych o przekroju 15 x 8 mm.
a. Podaj projekt rysunku z zaznaczeniem wymiarów ............................................
b. Podaj kolejność czynności (przybliżony czas wykonania), narzędzia i przybory oraz materiał ........................................................................................

Odpowiedzi :
1. a. świerk, topola, sosna, olcha, lipa.
b. dąb, buk, akacja, jesion, grab.
c. topola, świerk, sosna, olcha.
d. grab, buk, dąb, jesion.
2. tartak.
3. trak.
4. Ac, Be, Cb, Ea, Dd.
5. a. cel, potrzeba, wykonanie przedmiotu,
b. materiał, narzędzia,
c. plan konstrukcyjny i technologiczny.
6. b. narzędzia i przybory: piłka grzbietnica, przyrznia, młotek, papier ścierny, pędzel.
materiał: listwa sosnowa lub świerkowa, pokost, gwoździki.
Kolejność czynności:
1. Czyszczenie listewki (5').
2. Utrwalenie powierzchni (5').
3. Pocięcie listewek na części (wg rysunku - 15').
4. Połączenie listewek gwoździkami tak aby były jak najmniej widoczne (15').
5. Kontrola i ocena pracy (5').

Wyroby włókiennicze.

U w a g a: Z czterech odpowiedzi A, B, C, D, tylko jedna jest poprawna.

1. Który z podanych niżej rodzajów włókien jest włóknem naturalnym?
A. len, B. elana, C. jedwab naturalny, D. stilon
2. Który z wymienionych niżej surowców włókienniczych sprowadzamy z zagranicy?
A. konopie, B. bawełnę, C. anilanę, D. len
3. Która z podanych tkanin jest najbardziej odporna na gniecenie się (gniecie się najmniej)?
A. stilonowa, B. wełniana, C. lniana, D. bawełniana
4. Ręczne lub mechaniczne narzędzie do wytwarzania tkaniny nazywa się - jak?
A. nicielnica, B. czółenko, C. krosno, D. maszyna dziewiarska
5. Do połączenia części odzieży z tkaniny lnianej, bawełnianej lub wełnianej stosuje się:
A. klejenie, B. szwy krawieckie, C. zgrzewanie, D. dowolny sposób łączenia
6. Dekatyzacji poddajemy tkaniny :
A. podczas noszenia B. w czasie szycia
C. przed szyciem D. jest to obojętne
7. Wymień poznane szwy przy szyciu:
a. ................................ , b. ................................ , c. ................................
8. Jak dzielimy maszyny do szycia ze względu na napęd?
a. ................................ , b. ................................
9. Paski materiału krojone z ukosa nazywamy (a.) i stosujemy je przy (b.) :
a. ................................ , b. ................................
10. Co nazywamy formą? ......................................................................
11. Wymień 5 podstawowych narzędzi i przyborów używanych przy szyciu garderoby :
a. .................. , b. .................. , c. .................. , d. .................. , e. .................
12. Podziel surowce do produkcji włókien ze względu na ich pochodzenie:
a. .............................. , b. .............................. , c. ..............................
13. Wymień surowce roślinne służące do wyrobu tkanin:
a. .............................. , b. .............................. , c. ..............................
14. Materiał powstaje z nici, które nazywamy:
a. .............................. , b. ...............................
15. Wymień 3 zasadnicze sploty tkanin:
a. .............................. , b. ............................... , c. .............................
16. Maszyna składa się z dwóch zasadniczych części, wymień z jakich:
a. .............................. , b. ................................
17. Wymień trzy miasta, w których najbardziej rozwinięty jest przemysł włókienniczy :
a....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !