Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Test z przyrody dla lasy IV Szkoły podstawowej

Data dodania: 2006-06-01 11:43:33
Test przeznaczony jest dla klasy IV szkoły podstawowej i obejmuje temetyke działu"Powietrze i jego użytkownicy". Przygotowany na podstawie programu i podręcznika"Spotkania z przyrodą" kl. IV wyd. MAC EDUKACJA. Celem testu jest sprawdzenie poziomu nabytej wiedzy i umiejętności uczniów po zakończeniu i utrwaleniu treści z zakresu w/w działu.Podsumowanie i utrwalenie wiedzy nastąpiło podczas lekcji powtórzeniowej, gdzie uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania i zdobywali (+) lub (-).
TEST DLA KLASY IV Z DZIAŁU
"POWIETRZE i JEGO UŻYTKOWNICY"


Opracowała: Beata Buthenhof - Moszara

v Przygotowany na podstawie programu i podręcznika
"Spotkania z przyrodą" kl. IV wyd. MAC EDUKACJA
v celem testu jest sprawdzenie poziomu nabytej wiedzy i umiejętności uczniów po zakończeniu i utrwaleniu treści z zakresu w/w działu
v podsumowanie i utrwalenie wiedzy nastąpiło podczas lekcji powtórzeniowe, gdzie uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania i zdobywali (+) lub (-).

Pytania utrwalające:

Pytania do sprawdzianu z działu ?POWIETRZE I JEGO UŻYTKOWNICY"

1. Co to jest atmosfera?
2. Podaj definicję ciśnienia atmosferycznego, w jakich jednostkach jest ono opisywane?
3. Jakie gazy i w jakiej ilości wchodzą w skład powietrza?
4. Jakie czynniki niszczą warstwę ozonu w atmosferze ziemskiej?
5. Jak zbadamy sprężystość gazów?
6. Jak powietrze zachowuje się w zamkniętym pomieszczeniu?
7. Opisz dwa przykłady wskazujące na to, że powietrze stawia opór.
8. Przedstaw doświadczenie, które udowodni, że w powietrzu jest tlen.
9. Jakie doświadczenie udowodni nam, że w pustej pozornie szklance jest powietrze.
10. Jaki gaz jest pobierany, a jaki wydalany podczas oddychania?
11. Jak nazywają się narządy oddechowe człowieka, ptaka i gada?
12. Co to jest i jak powstaje wiatr?
13. W jaki sposób człowiek może mądrze wykorzystywać wiatr?
14. Czym różni się bryza od wiatru halnego?
15. Podaj cztery zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy.
16. Co to jest tęcza?
17. Gdzie powstaje zorza polarna?
18. Podaj pięć przykładów zwierząt aktywnie latających.
19. Podaj cztery przykłady zwierząt nieaktywnie latających.
20. W jaki sposób rośliny wykorzystują powietrze do przemieszczania się?
21. Jakie organizmy wzbogacają powietrze w tlen?( czy pamiętasz w jaki sposób?)
22. Jaki gaz jest przyczyną powstania efektu cieplarnianego?(opisz skutki tego zjawiska)
23. Wymień trzy źródła zanieczyszczenia powietrza.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI DLA KL. IV
?POWIETRZE I JEGO UŻYTKOWNICY"

GR. I

???????????????
imię, nazwisko klasa


1. Wybierz tylko jedno prawidłowe stwierdzenie:

a. Atmosfera ziemska, to wodna otoczka rozciągająca się nad oceanami.
b. Atmosfera ziemska, to gazowa, powietrzna otoczka rozciągająca się tylko nad biegunami.
c. Atmosfera ziemska, to gazowa, powietrzna otoczka rozciągająca się wokół Ziemi.2. Uzupełnij zdania wpisując ilości lub nazwy poszczególnych gazów zawartych w powietrzu:

W 100 litrach powietrza znajduje się ?? litrów azotu, 21 litrów ????????. ,

???. litr innych gazów takich jak:

??????????????????????????. .


3. Opisz w kilku zdaniach, dlaczego napompowaną piłkę można odbijać, a piłkę bez powietrza nie można odbijać? Jaka właściwość gazów jest tu wykorzystywana?4. Narysuj i opisz doświadczenie, które udowodni nam, że w powietrzu jest tlen.

5. Wybierz prawidłową odpowiedź dotyczącą oddychania zwierząt lądowych:
a. Podczas wdechu zwierzęta pobierają tlen rozpuszczony w wodzie, podczas wydechu usuwają z organizmu dwutlenek węgla.
b. Podczas wdechu pobierają tlen z powietrza, a podczas wydechu usuwają z organizmu dwutlenek węgla.
c. Podczas wdechu pobierają z powietrza dwutlenek węgla, a podczas wydechu usuwają z organizmu do...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !