Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz turnieju międzyklasowego

Data dodania: 2007-05-29 10:53:17
Jest to scenariusz turnieju matematyczno-sportowego dla pierwszych i drugich klas technikum. Konkurs ten polega na współzawodnictwie pięcio-osobowych reprezentacji z kazdej klasy. Zespoły te rywalizują ze sobą rozwiązując ciekawe zadania matematyczne oraz wykonując konkurencje sportowe. Konkurencje te oceniane są przez jury. Zwycięzcy otrzymują: tytuł Super piątki, nagrody rzeczowe i dyplomy.
Scenariusz turnieju międzyklasowego „Super piątka”

Cele przedsięwzięcia:
- zmniejszenie dystansu do matematyki jako przedmiotu ścisłego poprzez uatrakcyjnienie formy przekazu połączonej z rywalizacja sportową
- podsumowanie pracy pozalekcyjnej uczniów (plakaty)
- pobudzenie do aktywności uczniów słabych w matematyce (wykonanie przez nich plakatów)
- integracja młodzieży klas technikum
- ukazanie różnorodnych zastosowań matematyki i jej powiązań z innymi przedmiotami.

Uczestnicy aktywni:
- wszyscy chętni uczniowie klas I - IV (wykonawcy plakatów)
- pięcioosobowe drużyny z każdej klasy I i II
bierni:
- wszyscy uczniowie klas I- II wraz z opiekunami ( kibice w konkursie międzyklasowym )

Pomoce:
- plakaty
- tablica do zapisywania wyników
- kartki, długopisy, mazaki
- tangramy
- zestaw do uni-hokeja
- testy
- materace
- zestawy do tenisa stołowego

Zasady konkursu:
- Turniej polega na rywalizacji drużyn pięcioosobowych z poszczególnych klas
- Drużyny te rozwiązują zadania matematyczne i pokonują konkurencje sportowe
- Za każde wykonanie zadanie otrzymują punkty
- Zwycięzca zostaje ta drużyna, która otrzyma największą liczbę punktów
- Zwycięzcy otrzymują nagrody, pozostali dyplomy i nagrody pocieszenia.

Zasady konkursu na plakat matematyczny:
- Uczniowie wcześniej sporządzają plakaty na zadany temat
- Plakaty zostają wywieszone na sali gimnastycznej i ponumerowane
- Każdy uczeń z publiczności oddaje głos na wybrany przez siebie plakat
- Ogłoszenie wyników głosowania pod koniec konkursu „Super piątka”
- Rozdanie nagród.
Przebieg konkursu międzyklasowego: „Super piątka”:

Miejsce: sala gimnastyczna
Uczestnicy: 3 drużyny 5-osobowe reprezentujące klasy: I i II technikum,
Jury komplementarne (uczniowie starszych klas) wykonujący pomiary i rozstrzygający o kolejności miejsc w danych konkurencjach oraz kibice (pozostali uczniowie klas).


Lp.
KONKURENCJA
POMOCE
UWAGI / PUNKTACJA
1.
Ułóż ze słowa TRYGONOMETRIA jak najwięcej innych słów – rzeczowników liczby pojedynczej (litery mogą się powtarzać tylko tyle razy, ile razy występują w wyjściowym słowie) – liczy się ilość słów i ich długość. Czas 5 minut.
-kartki papieru, mazaki,
Za każde hasło tyle punktów, ile liter. Sumowanie punktów (kto najwięcej)
I msc. 3pkt.
II msc. 2pkt.
III msc 1pkt.
2.
Skok w dal z miejsca (skaczą wszyscy członkowie drużyny).
-kreda,
I msc. 3pkt.
II msc. 2pkt.
III msc 1pkt.
3.
Test matematyczny[1]. Czas pracy 8 minut.
-test, długopis
Za każdą dobrą odpowiedź 1punkt.
I msc. 3pkt.
II msc. 2pkt.
III msc 1pkt.
4.
Konkurs publiczności. Uczniowie odpowiadają na pytania,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !