Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Operacje na plikach i folderach

Data dodania: 2004-02-06 08:00:00
Przedstawiam konspekt lekcji dotyczący podstawowych operacji na plikach i folderach w systemie operacyjnym Windows XP. Zajęcia takie ze względu na uniwersalną treść można przeprowadzić w gimnazjum, liceum, jak również szkole policealnej, modyfikując i utrudniając zadania. Dla uczniów mających kłopoty z ćwiczeniami proponuję instrukcje.
Temat: OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH
Cele dydaktyczne:
 1. Słuchacz potrafi:
  • Zakładać obiekty- pliki i foldery w obrębie 1 i 2 dysków
  • Wykonywać operacje na plikach i folderach:
  • kopiowanie pliku lub grupy plików
  • przenoszenie pliku lub grupy plików
  • usuwanie obiektów
  • wybieranie (zaznaczanie, wyróżnianie)
  • Przygotować nośnik do zapisu
 2. Zna i stosuje metody wykonywania operacji:
  • - przeciąganie- "chwyć i upuść"
  • - menu kontekstowe
  • - menu główne
  • - narzędzia
  • Zasady pracy w Eksploratorze Windows
  • Słownictwo informatyczne
 3. Wyjaśni i porówna:
  • Różnice między kopiowaniem, a przenoszeniem
  • Różnice pomiędzy poznanymi środowiskami pracy (DOS, NC) w zakresie obsługi plików i folderów (wady zalety środowisk)
 4. Rozwija myślenie obejmujące umiejętności dostrzegania problemów, wytwarzania pomysłów rozwiązania ich weryfikacji, wnioskowania
 5. Podejmuje działania w grupie, posiądzie umiejętność współpracy umożliwiającą realizację przedsięwzięcia
Cele wychowawcze:
 • Stosuje się do zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem

Przebieg lekcji:
 1. Rozwiązanie krzyżówek i odczytanie hasła
 2. Zapisanie tematu do dziennika "Operacje na plikach i folderach"
 3. Rozwiązywanie zadań
 4. Wnioski z realizacji
 5. Podsumowanie:
  • Jakie operacje poznaliśmy?
  • Omów różnice pomiędzy kopiowaniem, a przenoszeniem?
  • Jakimi metodami można wykonać w/w operacje?
  • Jak wyglądało wykonywanie tych operacji w innym środowisku pracy (DOS, NC)?
  • Jak zaznaczamy obiekty wybiórczo, a jak w bloku?
  • Czemu służy SCHOWEK?
  • Funkcja KOSZA?
  • ......itp..
 6. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Pliki do lekcji:
 1. Krzyżówki:
  Krzyżówka I - (rozwiązanie PLIKI)
  1. Polecenie w DOS wyświetlające zawartość małych plików
  2. Przestrzeń monitora widoczna po załączeniu systemu operacyjnego Windows XP
  3. Polecenie w DOS umożliwiające zawartość katalogu
  4. Jeden z ważniejszych elementów pulpitu
  5. Komenda DOS wypisująca na ekranie czas systemowy

   Krzyżówka II- (rozwiązanie Foldery)
  6. Polecenie DOS służące do formatowania dyskietki
  7. W NC znaczenie klawisza funkcyjnego F1
  8. W DOS jego nazwa składa się max z 8 liter, organizuje dane na dysku
  9. W NC znaczenie klawisza funkcyjnego F4
  10. Tym klawiszem zatwierdzasz polecenia wydawane w DOS
  11. Jeden ze sposobów uruchamiania programów
  12. Polecenie umożliwiające znalezienie zagubionego pliku w Windows XP

 2. Zadania
  Zad. 1
  KOPIOWANIE
  Skopiuj do folderu DOKUMENTY IP plik tekstowy Lista1
  Zadanie 2
  Przesuń utworzony na pulpicie plik Lista1 do folderu DOKUMENTY IP
  Zadanie 3
  KOPIOWANIE (lub przenoszenie) pliku z folderu do folderu
  Skopiuj (lub przenieś) plik Lista1 znajdujący się w folderze DOKUMENTY IP do folderu INNE
  Zad. 4
  KOPIOWANIE Z WYKORZYSTANIEM PRAWEGO KLAWISZA MYSZKI
  Przeprowadź procedurę kopiowania pliku List2 do folderu DOKUMENTY IP
  Zad 5
  Przeprowadź operację kopiowania pliku Lista3 znajdującego się w folderze DOKUMENTY IP do folderu INNE
  Zad 5a
  (do wykonania po przedstawieniu wniosków z zad 5)
  Powtórz ćwiczenie tym razem przesuwając plik Lista3 z folderu INNE na PULPIT
  Zad 6
  Utwórz na uprzednio sformatowanej dyskietce w katalogu głównym 2...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !