Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Powtórzenie z elektromagnetyzmu

Data dodania: 2008-02-25 09:02:49
Chciałabym zaproponować konspekt lekcji powtórzeniowej z elektromagnetyzmu, który realizuję na zajęciach z fizyki w gimnazjum. Uczniowie chętnie rozwiązują zadania, podsumowując swoje wiadomości.Temat: Powtórzenie z elektromagnetyzmu

Cel główny lekcji:
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z elektromagnetyzmu

Cele szczegółowe
 • Utrwalenie wiadomości związanych z budową i zasadą działania transformatora i prądnicy,
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań,
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i wyciągania wniosków,
 • Doskonalenie umiejętności oceny własnych wiadomości.
Czas pracy 45 min

Forma pracy: pogadanka, praca indywidualna, praca w grupach, praca z książką i zeszytem ćwiczeń.

Środki dydaktyczne: Karty pracy dla uczniów

Przebieg lekcji:
 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Zapoznanie uczniów z celami lekcji, formami pracy, zapisanie tematu lekcji.
 3. Krótkie przypomnienie z elektromagnetyzmu

  Rozdanie uczniom kart pracy ( uczniowie pracują w parach). Zapoznanie z formą pracy. Uczniowie pracują z podręcznikiem, wyszukując wiadomości, treści potrzebne do rozwiązanie danego problemu.

  Karta pracy

  Zad 1. Dynamo, które wytwarza prąd o natężeniu 2A dołączono do transformatora , którego uzwojenie pierwotne miało 100 zwojów , zaś wtórne 1000 zwojów. Oblicz natężenie uzyskane w obwodzie wtórnym.

  Zad. 2. Przekładnia transformatora wynosi p =5. Oblicz natężenie i napięcie prądu na jego wyjściu, jeżeli na jego wejściu wprowadzamy prąd o napięciu U1= 24 V i o mocy P =18 W.

  Zad. 3. Wymień urządzenia ,w których zastosowanie znalazł elektromagnes:
  ............................................................................

  Zad.4. Porównaj budowę i działanie silnika elektrycznego z prądnicą;

      Silnik elektryczny   Prądnica
    Budowa    
    Zasada działania    


  Zad .5. Porównaj i uzupełnij wielkości dla dwóch uzwojeń transformatora:

    Z1  Z2   Przekładnia   Natężenie   Napięcie
    zw   zw     I1(A)   I2(A)   U1(V)   U2(V)
    550   1100     2     220  
      550   0,5   1      


  Obliczenia:

  Zad. 6. Rozwiąż krzyżówkę

        1m   a   g   n   e   s          
                    2t   e   l   e   f   o   n    
                    3m   i   e   r   n   i   k    
              4w   i   r   n   i   k            
              5s   z   c   z   o   t   k   a        
                6a   m   p   e   r   o   m   i   e   r   z
          7k   o   m   u   t   a   t   o   r          
        8t   r   a   n   s   f   o   r   m   a   t   o   r    
                      9f   a   l   a        
      10e   l   e   k   t   r   o   m   a   g   n   e   s      
                11p   r   ą   d   n   i   c   a      
                  12r   d   z   e   ń          
                        13s   k   a   l   a    
  1. Oddziałuje z żelazem
  2. Urządzenie, w którym zastosowano elektromagnes
  3. Jest nim woltomierz i omomierz
  4. Część silnika elektrycznego
  5. Część prądnicy prądu elektrycznego
  6. Mierzy natężenie prądu elektrycznego
  7. Ślizgają się po nim „szczotki”
  8. Składa się z uzwojenia pierwotnego, wtórnego i rdzenia
  9. Rozchodząca się w przestrzeni
  10. Najważniejsza część przekaźnika
  11. Generator inaczej
  12. Część transformatora
  13. Część miernika...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !