Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Dobry nauczyciel, zły nauczyciel.

Data dodania: 2004-04-18 14:00:00
W trakcie lekcji uczniowie prezentują sylwetki i cechy idealnego ucznia i nauczyciela, oraz złego nauczyciela i złego ucznia. Wychowawca klasy ma okazję poznać oczekiwania swoich wychowanków dotyczące kolegów i pedagogów.Temat lekcji: „Dobry nauczyciel, zły nauczyciel. Dobry uczeń, zły uczeń”.
Metody pracy: grupowa.
Środki dydaktyczne: duże arkusze papieru, pisaki, kartki z zapisanymi zadaniami dla grup, plansze z cechami dobrego(złego) nauczyciela, dobrego(złego) ucznia.
Cele lekcji: sporządzenie portretów idealnego nauczyciela i ucznia oraz złego nauczyciela i ucznia, kształcenie umiejętności pracy w grupach, podziału ról, podejmowania decyzji, kształcenie umiejętności wizualizacji problemów.

Tok lekcji:
1.Wyjaśnienie celów lekcji i jej przebiegu.
2.Podział klasy na grupy, wybór liderów i przydzielenie zadań:
gr.1 - sporządza portret dobrego nauczyciela,
gr.2 - sporządza portret złego nauczyciela,
gr.3 - sporządza portret dobrego ucznia,
gr.4 - sporządza portret złego ucznia.
Uwaga: Jeżeli klasa jest liczna można przydzielić kilku grupom to samo zadanie.
3.Grupy tworzą postacie uczniów i nauczycieli nadając im kształt plastyczny. Mogą korzystać z plansz, na których wymienione są różne cechy osobowości ucznia i nauczyciela.
4.Prezentacja pracy uczniów przez liderów poszczególnych grup – krótkie uzasadnienie dokonanych wyborów.
5.Dyskusja – wyodrębnienie cech dobrego(złego) nauczyciela, dobrego(złego) ucznia.
Porównanie z cechami zaprezentowanymi na przygotowanej wcześniej planszy.

6.Podsumowanie lekcji –może nim być własna praca wychowawcy przedstawiająca sylwetkę...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !