Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Roczne sprawozdanie pracy świetlicy szkolnej w Gimnazjum.

Data dodania: 2007-06-16 09:37:10
Publikacja dotyczy rocznego sprawozdania pracy wychowawcy świetlicy szkolnej w Gimnazjum. Sprawozdanie jest podzielone na: realizacje przydziału czynności, realizacje pracy dodatkowej (w moim przypadku prowadzenie kroniki szkolnej) oraz wnioski na przyszły rok szkolny.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W GIMNAZJUM1.Realizacja zadań przydziału czynności.

Pracę wychowawczą ułatwia opracowany wcześniej roczny plan pracy przez wychowawcę świetlicy. W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć świetlicy, były przeprowadzone zajęcia dydaktyczne, praktyczno - techniczne, muzyczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe, gry planszowe oraz oglądanie programów TV, słuchanie programów radiowych, czytelnictwo czasopism młodzieżowych. Zapewniając poczucie bezpieczeństwa w czasie zajęć świetlicowych były na bieżąco przestrzegane wymagane przepisy BHP.
Przeprowadzone zajęcia dawały uczniom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków wiedzy w nauce. Poprzez pracę z zakresu zajęć plastycznych i praktyczno - technicznych młodzież rozwijała swoją sprawność manualną. W codziennych zajęciach uwzględniono także takie, które kształtowały ich rozwój umysłowy m.in. układanie i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek oraz różnych gier i zabaw edukacyjno-dydaktycznych. Pod nadzorem wychowawcy uczniowie odrabiali codziennie zadania domowe, doskonalili swoje umiejętności czytania ze zrozumieniem, liczenia i pisania.
Przez rok szkolny świetlica obejmowała opieką uczniów wszystkich klas.
W pracy wychowawczej kształtując postawę wobec otaczającego ich środowiska prowadzone były zajęcia tematyczne upamiętniające rocznice państwowe, uroczystości szkolne, środowiskowe oraz rodzinne.
W tym roku szkolnym świetlica zorganizowała następujące imprezy :
· Zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” poprzez sprzedawanie kalendarzyków - cegiełek.
· Organizacja Dnia Edukacji Narodowej.
· Organizacja szkolnych...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !