Hejt w sieci – groźny przejaw uczniowskiej mowy nienawiści 31 styczeń 2018

 Agresja i przemoc rówieśnicza zmieniła swoje oblicze, przenosząc się do przestrzeni wirtualnej. Młodzi ludzie coraz częściej wykorzystują sieć, by kogoś złośliwie skrytykować, brutalnie obśmiać, dosadnie obrazić lub znieważyć. Powszechność tego zjawiska powoduje, że wśród użytkowników Internetu panuje coraz większe znieczulenie na tego typu zachowania, skutkujące niestety cichym przyzwoleniem, brakiem reakcji, obojętnością.

Czytaj dalej

Uwaga rodzic! – jak przygotować się do rozmowy

Rozmowa z rodzicem to typowa sytuacja szkolna, z którą – prędzej czy później – będzie musiał się zmierzyć każdy dyrektor. Może przysporzyć ona wielu problemów, ale można też się do niej dobrze przygotować. Rozmowa z rodzicem jest kompetencją, umiejętnością społeczną, co oznacza że może być ćwiczona w interakcji z inną osobą, oraz w toku tej interakcji się usprawnia.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Mam pytanie odnośnie wykorzystania na zajęciach tablicy interaktywnej- czy można to działanie ująć w &8ust.2pkt2?

§ 8 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004, nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) zawiera wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; Tablica interaktywna jest urządzeniem spośród przyrządów szeroko pojętej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk