Tag: zajęcia pozalekcyjne

Koło komputerowe
Przedstawiam program zajęc pozalekcyjnych koła komputerowego dla uczniów klas I— III. Zajęcia te służą rozwijaniu zainteresowań dotyczących technologii informacyjnej.
Survival – Szkoła przetrwania
W dobie rozmaitych gier multimedialnych oraz ogromnych możliwości komunikowania się poprzez sieć internetową, zauważyć można systematyczne obniżanie frekwencji na zajęciach oferowanych przez szkołę. Konsekwencjami tej sytuacji są: ogólne pogorszenie sprawności fizycznej i zdrowia oraz zauważalne obniżenie samodzielności i zaradności wśród młodzieży.Uwzględniając wszystkie te problemy, jak również wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, zdecydowaliśmy się na zajęcia«Survival– Szkoła przetrwania».