Tag: test

Babcia na jabłoni
Test ze znajomości książki «Babcia na jabłoni».
Sprawdzian powtórzeniowy po III klasie gimnazjum
Zestaw 14 zadań powtórzeniowych z matematyki dla klasy III gimnazjum, ma pomóc uczniowi III klasy lepiej przygotować się i utrwalić wiadomości z matematyki przed egzaminem gimnazjalnym z części matematyczno— przyrodniczej.
Globtrotter 2007
Konieczność nauczania języków w szkole jest niezbędna i bardzo ważna. Dzisiejsza Europa bez granic daje nam możliwość swobodnego podróżowania, poznawania nowych kultur, ludzi. Umiejętność władania językiem kraju, do którego się udajemy sprawia, że stajemy się niezależni. Jednak nie tylko sam język, ale wiedza z zakresu kultury, gospodarki, kuchni, a taże zwyczajów jest niezbędna do lepszego zrozumienia jego mieszkańców oraz do odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Stąd zrodził się pomysł zorganizowania konkursu z wiedzy o dwóch ważnych krajach Europy zachdniej: Francji i Niemczech. Pomysłodawcami i realizatorkami są dwie nauczycielki języków obcych: romanistka, Izabela Duk-Bochnak oraz germanistka, Karolina Stanaszek z Zespołu Szkół nr 3 w Jastrzebiu Zdroju. Poniżej zamieszczam kartę odpowiedzi.
Polska w okresie II wojny światowej - wersja A
Test mojego autorstwa, który wykorzystuje w pracy na zajęciach w gimnazjum. Publikacje zamieszczam w ramach działań dokonywanych w celu uzyskania awansu zawodowego.
Konkurs ze znajomości lektur szkolnych w gimnazjum
Konkurs w formie testowej sprawdza znajomość treści i problematyki lektur omawianych w gimnazjum. Przewidziany był jako pierwszy etap— kolejne zrealizowałam w formie dłuższej pracy pisemnej i wypowiedzi ustnej. Test można wykorzystać jako materiał do lekcji powtórzeniowej przed egzaminem gimnazjalnym.
Chatka Puchatka
Przedstawiam test sprawdzający znajomość książki «Chatka Puchatka» A. A. Milne.
Moje bezpieczeństwo — bezpieczeństwem innych
Projekt edukacyjny nadający się do realizacji w starszych klasach szkoły podstawowej lub gimnazjum. O bezpieczeństwie mówimy uczniom od najmłodszych lat i zawsze wracamy do tego tematu w każdej klasie. Projekt jest nauką przez zabawę.
Anaruk, chłopiec z Grenladii
Aby ułatwić nauczycielom pracę z lekturą «Anaruk, chłopiec z Grenladnii», dzielę się ułożonym przez siebie testem.
Test sprawdzający z biologii
Jest to test standaryzowany jednostopniowy 12-zadaniowy z zakresu: komórka, tkanki, układ mięśniowo-szkieletowy, układ pokarmowy przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Kubuś Puchatek
Test dotyczący wiedzy na temat książki «Kubusia Puchatka».
Całoroczny sprawdzian z fizyki dla klasy I gimnazjum
Chciałybyśmy przedstawić test roczny z fizyki dla klasy I PG. Obejmuje on działy«Kinematyka» i«Dynamika». Posiadamy także testy z tego zakresu o obniżonym stopniu wymagań oraz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Zainteresowanych prosimy o kontakt. Joanna Ambrożewicz i Marzena Kardasz
Test j języka angielskiego sprawdzający opanowanie materiału po klasie I
Jest to test dla I klasy gimnazjum, może być też traktowany jako test diagnostyczny.
Test gramatyczny-Perfekt
Test gramatyczny przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, w celu sprawdzenia stopnia opanowania i posługiwania się czasem przeszłym Perfekt w j. niemieckim
Test sprawdzający znajomość czasu Perfekt
Test przeznaczony dla uczniów, którzy poznali juz zasady tworzenia czasu przeszłego Perfekt.
Płyty wiórowe
Test dotyczy zagadnień z technologii, do wykorzystania w klasie drugiej technikum.
Królestwo Polskie w XVI wieku
Test z historii dedykowany dla klasy II gimnazjum. Może być wykorzystany po zrealizowaniu rozdziału Jagiellonowie z wydawnictwem Juka.
Życie społeczeństwa średniowiecznego
Test może być wykorzystany do pracy z wydawnictwem Juka. Przewidziany jest dla klas I po realizacji rozdziału o średniowieczu.
Test znajomości katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu dla 1 klasy szkoły ponadgimnazjalnej
Znajomość cech wpólnych i różnic między głównymi wyznaniami chrześcijańskimi, czyli katolicyzmem, prawosławiem i protestantyzmem może być rozszerzeniem tematów przerabianych na lekcjach religii w klasie pierwszej. Poniżej zamieszczam test oraz klucz odpowiedzi. Test ułożony jest dla czterech grup. W niektórych pytanich należy zaznaczyć kilka odpowiedzi, aby test był poprawnie rozwiązany.
Pomiar dydaktyczny w klasie szóstej — korzystanie ze słowników
Analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu wykazała, że uczniowie niezbyt dobrze orientują się w zakresie standardu: korzystanie z informacji. Po cyklu lekcji przygotowujących opracowałam narzędzie badawcze, pragnąc sprawdzić umięjętność orientowania się uczniów w zakresie zawartości i przydatności słowników.
Sprawdzian ze znajomości mitów w klasie piątej
Mity grecki są materiałem podstawowym, a ich znajomość wbogaca poziom językowy uczniów o nowe frazeologizmy. Pragnąc podsumować, a także określić poziom całorocznej pracy opracowałam test sprawdzający znajomość mitów zamieszczonych w podręczniku do nauki języka polskiego w klasie piątej, wydawnictwa GWO.
Test badający umiejętności ortograficzne uczniów w klasach piątych
Znajomość zasad ortografii i ich praktyczne wykorzystanie to umiejętność kształcona i utrwalana przez wszystnkie lata nauczania dzieci, a pewnie i dorosłych. Powstało już tak wiele narzędzi utrwalająch i sprawdzających tę trudną umiejętność. Prezentuję test zawierający teksty z lukami pogrupowane na zasady ortograficzne wymagane w szkole podstawowej.
Diagnoza wstępna z języka polskiego uczniów klas czwartych
Uczeń przechodzący do drugiego etapu kształcenia jest narażony na wiele stresu. Nowa wychowawczyni, wielu nauczycieli i każdy chce sprawdzić umiejętności uczniów ze swojego przedmiotu. Pragnąc nieco zminimalizować poziom stresu czwartoklasistów, opracowałam diagnozę wstępną z języka polskiego w trzech etapach. Sprawdzenie umiejętności przeprowadza się w dwudniowych odstępach i powinno trwać nie dłużej niż 10-15 minut. Wyniki trzech etapów, po podsumowaniu, dadzą pełny obraz poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.
Odżywianie, oddychanie, krążenie, odporność
Przedstawiam propozycję sprawdzianu z biologii w liceum. Zadania podzielone są na dwa poziomy (podstawowy i ponadpodstawowy). Test uwzględnia różne typy zadań, z uwagi na przygotowywanie do egzaminu dojrzałości.
Jan Kochanowski "Odprawa posłow greckich"
Test po lekturze, badający elementy wiedzy z teorii literatury, gramatyki, umiejętność pracy z utworem literackim i tworzenia własnego tekstu.