Tag: przypadku

Aktywizujące metody nauczania
W niniejszym opracowaniu omawiam cztery metody aktywizujące: studium przypadku, metodę sytuacyjną, dramę oraz grę symulacyjną. Nie są to oczywiście wszystkie metody aktywizujące, są to metody wybrane przeze mnie.
Jak pomóc uczniowi z problemami psychicznymi?
Kasia od samego początku nauki była uczennicą cichą, spokojną i zamkniętą w sobie.Nie stwarzała żadnych problemów wychowawczych, osiągała dobre wyniki w nauce.
Czynniki warunkujące rozwój społeczno - moralny dziecka
Niniejsza praca ukazuje rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym.