Tag: program

Ja jako uczestnik życia społecznego - program integracji społecznej
Głównym celem programu jest rozwijanie samodzielności ucznia z upośledzeniem umysłowym w otaczającym go środowisku. Program został pomyślany jako cykl wycieczek do różnych instytucji społeczno-kulturalnych i wyjazdów na łono przyrody.
Program edukacyjny "Europa bez granic"
Dzień Europejski ma swoje stałe miejsce w kanonie imprez szkolnych, odkąd w 2007 odbyła się jego pierwsza edycja. Początkowo był imprezą ukierunkowaną na kraje anglo- i niemieckojęzyczne lecz z biegiem czasu rozszerzylismy spektrum prezentowanych krajów o inne państwa Unii Europejskiej. Trzecia edycja Dnia Europejskiego powstała w oparciu o program edukacyjny «Europa bez granic», który wraz z efektami realizacji i krótką relacją przedstawiam poniżej.
Cztery pory roku
Edukacja prozdrowotna zajmuje ważny obszar w planach i realizacji zadań świetlicy. Celem priorytetowym pracy świetlicy szkolnej jest dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków oraz kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych. Program profilaktyka prozdrowotna w świetlicy szkolnej Cztery pory roku ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i agresji wśród dzieci i młodzieży przebywającej w świetlicy szkolnej. Program został opracowany na bazie analizy treści międzyprzedmiotowej ścieżki dydaktycznej Edukacja prozdrowotna. Realizacja tego programu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę praktyczną, umożliwi im zdobycie licznych wiadomości i umiejętności, które pozwolą im podejmować trafne decyzje dotyczące zdrowego stylu życia i bezpiecznego zachowania. Dodatkowo program jest tak skonstruowany aby nauczyć uczniów wykorzystywać możliwości jakie daje im natura, uświadomić co każda pora roku ma do zaoferowania aby być zdrowym i szczęśliwym
Radosny uśmiech radosna przyszłość
Sprawozdanie z realizacji programu «Radosny uśmiech, radosna przyszłość» realizowanego w klasach I— III Szkoły Podstawowej W SOSW.
Program zajęć arteterapii
Zajęcia arteterapii pozwalają dziecku na kreowanie wasnego świata za pomocą warsztatu plastycznego. Zróżnicowanie działań jest bardzo ważnym elementem w tej formie wypowiedzi.
Jestem Polakiem i Europejczykiem - program własny zajęć dodatkowych
Program własny «Jestem Polakiem i Europejczykiem» zajęć dodatkowych jest wspaniałym uzupełnieniem zajęć w klasie 0. Dzięki bajką dzieci poznają różne kraje Europy, świetnie się przy tym bawiąc.
Moje bezpieczeństwo — bezpieczeństwem innych
Projekt edukacyjny nadający się do realizacji w starszych klasach szkoły podstawowej lub gimnazjum. O bezpieczeństwie mówimy uczniom od najmłodszych lat i zawsze wracamy do tego tematu w każdej klasie. Projekt jest nauką przez zabawę.
Wyrównywanie szans
We wrześniu spotkała mnie niemiła niespodzianka. Zaczynając pracę w jednej z klas okazało się, że ze względu brak środków finansowych na dodatkowe godziny znależli się w jednej grupie uczniowie kontynuujący i rozpoczynający naukę języka niemieckiego. Aby móc realizować materiał na lekcjach postanowiłam napisać program zajęć uzupełniających, który byłby realizowany na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przeznaczonych dla uczniów rozpoczynających naukę języka.