Tag: kółko informatyczne

Koło informatyczne dla klas II — III
Program jest zgodny z założeniami szkoły podstawowej. Obejmuje edukację informatyczną na I etapie kształcenia. Skierowany jest do dzieci klas II i III uczęszczających na zajęcia kółka informatycznego w Szkole Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty«Dzieci Warszawy» w Warszawie.