Tag: dzieci z upośledzeniem umysłowym

Szerzawskie bajkowe spotkania
Program został opracowany z myślą o zajęciach czytelniczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach w roku szkolnym 2009/2010.