Tag: biologia

Grupy ekologiczne ptaków
Dlaczego ptaki latają i bezbłędnie wracają na miejsce swego urodzenia? To pytania, na które uczniowie klas 6 otrzymają odpowiedź podczas realizacji poniższego konspektu lekcji.
Funkcje poszczególnych elementów komórki roślinnej
Dzieci poznają budowę komórki roślinnej i zwierzęcej przez zabawę. Tworzą różnymi technikami model budowy komórki.
Ptaki i ssaki
Sprawdzian został opracowany w dwóch wersjach i dotyczy grupy ptaków i ssaków. Korzystałam z materiałow wyd. ŻAK.
Test sprawdzający z biologii
Jest to test standaryzowany jednostopniowy 12-zadaniowy z zakresu: komórka, tkanki, układ mięśniowo-szkieletowy, układ pokarmowy przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Podsumowanie wiadomości o układzie nerwowym człowieka
Konspekt dla szkoły średniej do lekcji podsumowującej wiadomości o układzie nerwowym prowadzonej metodą argumentacji poglądów z elementami oceny koleżeńskiej uczniów.
Płazy piękne a niepoznane
Konspekt dla szkoły średniej do lekcji podsumowującej wiadomości o biologii płazów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
PSO z biologii
Przedmiotowy System Oceniania z biologii dla klas liceum ogólnokształcącego oraz technikum.
Od nasiona sosny do zeszytu uczniowskiego
Jest to wieloprzedmiotowy projekt dydaktyczno— wychowawczy. Został opracowany we współpracy nauczycieli.Zawiera opis zadań sposób ich wykonania oraz prezentacji. Napisany dla uczniów szkoły podstawowej może byc wykorzystany także w gimnazjum.
Autorski program koła biologicznego
Program koła biologicznego przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum szczególnie zainteresowanych biologią, ale również dla takich, którzy mają trudności i chcieliby trochę bardziej się z biologią„oswoić”. Wpływa więc na podniesienie jakości pracy szkoły.
Odżywianie, oddychanie, krążenie, odporność
Przedstawiam propozycję sprawdzianu z biologii w liceum. Zadania podzielone są na dwa poziomy (podstawowy i ponadpodstawowy). Test uwzględnia różne typy zadań, z uwagi na przygotowywanie do egzaminu dojrzałości.