Tag: badania

Czytanie powieści przez uczniów szkół średnich
Napisana przeze mnie rozprawa doktorska nosi tytuł «Badania sprawności odbioru utworów literackich przez uczniów szkół średnich».
Badanie stosunków społecznych w grupach rówieśniczych metodą socjometryczną
W codziennej pracy pedagogicznej dostrzegamy, że nie tylko wpływamy na stosunki społeczne w klasie, ale i to, że od tych stosunków zależą efekty naszej działalności pedagogicznej. Stąd niemal stale oceniamy życie społeczne w grupach rówieśniczych. Bardzo często podstawą takiej oceny bywa obserwacja życia szkolnego uczniów. Jednak badanie takie bywa często pobieżne i niesystematyczne. Zatem nie jest ona w pełni adekwatna do stanu rzeczywistego. Zadania wychowawcze współczesnej szkoły wręcz narzucają konieczność dogłębnego poznawania stosunków społecznych panujących w klasie szkolnej, kółkach zainteresowań i innych jednostkach organizacyjnych, w których dokonuje się proces wychowawczy.