Tag: Program zajęć języka rosyjskiego

Program zajęć koła języka rosyjskiego dla klasy IV szkoły podstawowej
Niniejszy program zajęć z języka rosyjskiego przeznaczony jest do realizacji w klasie IV szkoły podstawowej. Służy on do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz do rozwijania zainteresowań kulturą i językiem rosyjskim.