Tag: świetlica

Cztery pory roku
Edukacja prozdrowotna zajmuje ważny obszar w planach i realizacji zadań świetlicy. Celem priorytetowym pracy świetlicy szkolnej jest dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków oraz kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych. Program profilaktyka prozdrowotna w świetlicy szkolnej Cztery pory roku ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i agresji wśród dzieci i młodzieży przebywającej w świetlicy szkolnej. Program został opracowany na bazie analizy treści międzyprzedmiotowej ścieżki dydaktycznej Edukacja prozdrowotna. Realizacja tego programu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę praktyczną, umożliwi im zdobycie licznych wiadomości i umiejętności, które pozwolą im podejmować trafne decyzje dotyczące zdrowego stylu życia i bezpiecznego zachowania. Dodatkowo program jest tak skonstruowany aby nauczyć uczniów wykorzystywać możliwości jakie daje im natura, uświadomić co każda pora roku ma do zaoferowania aby być zdrowym i szczęśliwym
Dzień sportu w świetlicy szkolnej
W naszej szkole z okazji Dnia Dziecka organizujemy świetlicowy dzień sportu. Staramy się tak dobierać konkurencje, by wzięło w nich udział jak najwięcej dzieci.Wprowadzamy rozgrywki w piłkę nożną, ponieważ dzieci trenują tę dyscyplinę, a w dwa ognie dzieci grają najchętniej. Dużo radości dają dzieciom konkurencje indywidualne oraz wyścigi rzędów na wesoło. Polecam taką formę spędzenia Dnia Dziecka.
PRZ nauczyciela świetlicy
Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.
Najciekawszy album o sportach zimowych.
Konkurs: Najciekawszy album o sportach zimowych został przeprowadzony w świetlicy szkolnej. Głównym celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportów zimowych. Zachęcanie i rozbudzanie zainteresowań sportem.
Najciekawszy album o sportach zimowych
Konkurs: Najciekawszy album o sportach zimowych został przeprowadzony w świetlicy szkolnej. Głównym celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportów zimowych. Zachęcanie i rozbudzanie zainteresowań sportem.
Regulamin świetlicy
Przedstawiam regulamin świetlicy szkolnej.
Świetlica szkolna
Opis pracy świetlicy szkolnej
Rozwijamy mowę i myślenie - zajęcia logorytmiczne
Przedstawiam konspekt zajęć do własnego programu logopedycznego «Wspieranie rozwoju mowy u młodszych dzieci szkolnych». Program realizowany jest w świetlicy szkolnej jeden raz w tygodniu.
Plan Pracy Świetlicy ZSO w Chęcinach
Plan Pracy Świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach realizowany w roku szkolnym 2008/2009.
Gwiazdozbiory – co powstało z kropek
Dużo mówi się o pracy metodami problemowymi. Oto moja propozycja zajęć, jakie przeprowadziłam w świetlicy z uczniami klas II i III.
Wieczór wróżb
Scenariusz imprezy andrzejkowej z udziałem dzieci i rodziców w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie pt:«Wieczór wróżb— Andrzejki».