Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program edukacji patriotycznej dla dzieci 3 i 4 letnich

Data dodania: 2018-01-17 14:19:11
Autor: Monika Franke

W rocznych planach nauczania dla przedszkoli poświęca się niewiele czasu na realizację tematów kompleksowych o tematyce patriotycznej. Biorąc pod uwagę iż rok 2018 jest «Rokiem dla Niepodległej» ułożony przeze mnie program «Polak mały» ma za zadanie poszerzyć te treści oraz wzbudzić zainteresowanie naszym krajem. Mam nadzieję, że będzie on stanowił zalążek wiedzy i ciekawości patriotycznej moich wychowanków, który będzie się rozwijać w kolejnych etapach ich edukacji.
Program edukacji patriotycznej

Polak mały”

dla oddziału przedszkolnego

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

w Waplewie Wielkim.

Opracowany przez Monikę Franke
Wstęp

Podstawowymi zadaniami nas nauczycieli w pracy z dziećmi jest dbanie o ich wszechstronny rozwój jak również kształtowanie osobowości. We współczesnym świecie, tak bardzo zaganianym i zcyfryzowanym, spłycone relacje z drugim człowiekiem oraz obojętny stosunek do własnej ojczyzny zdają się być największą bolączką.

Proces , na końcu którego młody człowiek może powiedzieć „Tak, jestem patriotą” jest długi. Zaczyna się już od najwcześniejszych lat. Wiek przedszkolny jest idealnym momentem by rozpoczynać edukację patriotyczną. Dla dziecka 3,4 letniego patriotyzm zaczyna się od bardzo prostych pojęć i relacji. W tym czasie dla maluszka ważna jest rodzina, znajomi, najbliższe otoczenie (dom rodzinny, przedszkole, podwórko…). Jest do nich przywiązany, kocha i jest kochany, ma poczucie bezpieczeństwa. Ewoluując od tak prostego w swej istocie patriotyzmu do coraz szerszego, związanego z obrzędami, tradycjami, symbolami narodowymi, uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Kształtujemy postawę szacunku a z czasem miłości do ojczyzny. Od tego jaki obraz ojczyzny pokażemy małemu dziecku zależeć będzie jego świadomość tożsamości narodowej gdy będzie wchodziło w dorosłość. Czy będzie wrażliwe na zmiany dokonujące się w jego kraju? Czy będzie z nim emocjonalnie związany? Czy będzie go wzruszać historia i losy przodków?

W rocznych planach nauczania dla przedszkoli poświęca się zaledwie jeden lub dwa tygodnie na realizację tematów kompleksowych o tematyce patriotycznej. Jest to czas, który pozwala na przekazanie dzieciom zaledwie ogólnych i podstawowych pojęć patriotycznych. Biorąc pod uwagę iż rok 2018 jest „Rokiem dla Niepodległej” ułożony przeze mnie program „Polak mały” ma za zadanie poszerzyć te treści oraz wzbudzić zainteresowanie naszym krajem. Mam nadzieję, że będzie on stanowił zalążek wiedzy i ciekawości patriotycznej moich wychowanków, który będzie się rozwijać w kolejnych etapach ich edukacji.


Cele programu:

- Przyswajanie i poszerzanie wiedzy o ojczyźnie

- Budowanie poczucia przynależności do swojej ojczyzny

- Poznawanie zwyczajów polskich

- Przybliżenie postaci znanych Polaków, kształtowanie poczucia dumy z ich osiągnięć


Przewidywane efekty

Dziecko:

- Potrafi określić skąd pochodzi. Zna imiona członków rodziny , rozumie relacje rodzinne ( np. babcia to mama mojej mamy/taty, wujek to brat taty itp.)

- Zna najważniejsze polskie zwyczaje. Bierze w nich udział

- Rozpoznaje i nazywa polskie symbole narodowe

- Rozumie postawę szacunku dla symboli narodowych

- Zna wytwory tradycji i kultury polskiej (utwory literackie i muzyczne, tańce ludowe).


Czas realizacji programu: luty 2018 – czerwiec 2018

Metody:

- podające (opowiadanie, wyjaśnianie, rozmowa)

- praktycznego działania (prace plastyczne, taniec)

Formy pracy:

- zespołowa

- zbiorowa

- indywidualna

Środki dydaktyczne:

- teksty literackie (opowiadania, baśnie, legendy, wiersze)

- rekwizyty, eksponaty, ilustracje związane z Polską

- środki audiowizualne (magnetofon, komputer, rzutnik, tablica multimedialna)


Tematyka zajęć i sposoby realizacji:

1. Ja i moja rodzina – luty 2018

Lp.

Cele operacyjne

Cele szczegółowe

Dziecko:

Formy realizacji

1.

- Budowanie ciekawości dotyczącej swojego pochodzenia

 

- wie gdzie mieszka

- potrafi przedstawić się i podać adres zamieszkania

- oglądanie ilustracji i zdjęć przedstawiających najbliższe otoczenie dzieci (miejsca charakterystyczne, zabytki – Waplewo Wielkie, Sztum, Malbork)

 

2.

- Poznawanie relacji rodzinnych

- zna imiona najbliższych osób w rodzinie

 

- Rozmowy indywidualne i grupowe na temat rodzin dzieci inspirowane wierszami o rodzinie

- wykonanie pracy plastycznej wraz z rodzicami w domu na temat „Moja rodzina”

- stworzenie wystawy prac


2. Polskie zwyczaje i święta – marzec 2018

Lp.

Cele operacyjne

Cele szczegółowe

Dziecko:

Formy realizacji

1.

- zapoznanie z niektórymi zwyczajami i świętami polskimi (skąd się wzięły, czemu służą)

- zna święto Wielkanocy i obrzędy z nim związane (robienie palm, lany poniedziałek w różnych obszarach Polski, tłusty czwartek, zabawa w tzw. ”walatkę”)

- topienie Marzanny

- wiosenne porządki

- Słuchanie opowiadania „Skąd się wzięła Wielkanoc?”

- obejrzenie prezentacji multimedialnej na temat zwyczajów wielkanocnych

- obejrzenie filmu edukacyjnego „Tradycje i zabawy wielkanocne”

- Słuchanie utworów literackich opowiadających o dawnych zwyczajach wielkanocnych


3. Znani Polacy – kwiecień 2018

Lp.

Cele operacyjne

Cele szczegółowe

Dziecko:

Formy realizacji

1.

Przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika oraz jego dokonań

- wie kim jest Mikołaj Kopernik

- rozumie pojęcia: astronom, kosmos, gwiazda, planeta

- zna nazwy niektórych planet

- oglądanie fragmentów filmu animowanego „Gwiazda Kopernika”

- wykonanie pracy plastycznej na temat „Gwiazdy i planety”

2.

Przybliżenie postaci i twórczości polskich kompozytorów dawnych i współczesnych (Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski, Wojcieh Kilar)

- rozumie pojęcie: kompozytor

- wie czym się zajmuje kompozytor

- słucha muzyki

 

- rozmowa na temat zawodu kompozytora

- wyjaśnienie pojęcia: talent

- Słuchanie najbardziej znanych utworów F. Chopina, I.J. Paderewskiego i W.Kilara

- improwizacje plastyczne i ruchowe inspirowane słuchanymi utworami polskich kompozytorów


4. Mój piękny kraj – maj 2018

Lp.

Cele operacyjne

Cele szczegółowe

Dziecko:

Formy realizacji

1.

Poznanie polskich symboli narodowych

- rozpoznaje i nazywa: flagę, godło i hymn narodowy

- rozumie znaczenie symboli narodowych

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !