Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konspekt zajęć języka angielskiego

Data dodania: 2017-05-11 21:58:15
Autor: Monika Lubińska

Konspekt lekcji języka angielskiego sprawdzającego znajomość zdań warunkowych typu 1.

Temat: If I win the lottery, I will… - zdania warunkowe typu 1, ćwiczenia gramatyczne.

Klasa: IIa grupa początkująca

Materiały: rzutnik, tablica, komputery, materiały online-zestawy ćwiczeń dla uczniów np: http://www.perfect-english-grammar.com/, ilustracje

Metody: metoda podająca, praca w grupie, praca indywidualna,

CELE:

Cel główny:

 Uczeń wie, jak skonstruować zdania warunkowe typu pierwszego w języku angielskim- utrwala poznaną na wcześniejszych zajęciach konstrukcję gramatyczną

-włączenie w proces uczenia się języka obcego technologii informacyjno-komunikacyjnych,

-utrwalenie gramatyki za pomocą ćwiczeń online,

-motywowanie uczniów do samodzielnej pracy i samooceny,

-popularyzacja języka angielskiego oraz jego praktycznego zastosowania w życiu codziennym,

Cele operacyjne: Uczeń umie tworzyć zdania z użyciem konstrukcji ‘If...'

- ćwiczy umiejętność konstruowania zdań warunkowych,

- potrafi wyrażać przypuszczenia, marzenia, warunki w języku angielskim,

-poprawnie tłumaczy zdania z języka polskiego na język angielski i odwrotnie

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

-uczeń potrafi poprawnie zbudować zdania warunkowe typu 1-go,

-uczeń potrafi  wyrazić swoje przypuszczenia za pomocą czasu przyszłego Future Simple,

-uczeń potrafi pracować w parach,

-uczeń potrafi dokończyć zdanie warunkowe używając własnej sugestii,

-uczeń umie ułożyć pytanie z wykorzystaniem zdań warunkowych i na nie odpowiedzieć,

-uczeń potrafi przewidzieć co się wydarzy, na podstawie ilustracji

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Czynności organizacyjno –porządkowe.

a) sprawdzenie listy obecności i przywitanie się z uczniami

b)...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !