Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie zespołu.

Data dodania: 2017-02-26 15:10:35
Autor: Joanna Zawierucha

Sprawozdanie zespołu nauk ścisłych.

Sprawozdanie z  pracy Zespołu Nauk Ścisłych

I semestr rok szkolny 2015/2016

 

Przewodnicząca zespołu:

mgr Joanna Zawierucha (nauczyciel matematyki)

Skład zespołu:

- nauczyciel przyrody

- nauczyciel zajęć komputerowych

- nauczyciel matematyki

- nauczyciel zajęć  technicznych

 Zespół pracował w 4 osobowym składzie. We wrześniu  odbyło   zebranie całego  zespołu,   w celu ustalenia i przydziału zadań, opracowania planu pracy na bieżący rok szkolny. Pozostałe spotkania odbywały się na bieżąco według potrzeb pomiędzy nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 Zalecenia do pracy w pierwszym semestrze.

-prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu kompetencji w klasach szóstych-zwiększenie liczby zadań i ćwiczeń w kontekście wymagań zgodnych z podstawą programową,

-podnoszenie poziomu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

-motywowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych

 i pozaszkolnych

- samokształcenie nauczycieli, rozwijanie współpracy z innymi nauczycielami.

 -współpraca z nauczycielami wszystkich zespołów w celu podniesienia wyników nauczania oraz testów kompetencji,

 

 

Lp.

Zadania

zrealizowane

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Opracowanie planu pracy Zespołu Nauk Ścisłych.

Ustalenie i przydział zadań na bieżący rok szkolny.

Cały zespół.

IX 2015r.

2.

Samokształcenie

i doskonalenie warsztatu pracy w ramach zespołu.

1.Aktualizacja planów nauczania oraz PZO z poszczególnych przedmiotów, analiza podstawy programowej

w klasie 6.

2. Współpraca z wydawnictwami.

3. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w ramach zespołu.

4. Wszyscy nauczyciele pogłębiali swoją wiedzę w zakresie działania dziennika elektronicznego.

Koordynowali funkcjonowanie dziennika elektronicznego.

5. Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach doskonalących

i dokształcających ( wg  zał. 1)

 

Cały zespół.

 

 

 

Cały zespół

 

 

 

 

 

 

 

 

 Członkowie zespołu

IX 2015r.

 

 

 

Cały rok.

 

 

Wg potrzeb nauczycieli.

 

 

Cały semestr.

 

Cały semestr.

 

 

 

3.

Działania na rzecz podniesienia wyników nauczania.

1.Przeprowadzenie testów kompetencji z:

-matematyki:

- Diagnoza Warszawska „Matematyka na starcie drugiego etapu kształcenia” dla   IV (testy przygotowane przez dydaktyków matematyki);

- ‘’ Sesje z plusem” testy kompetencji z matematyki

w klasie 4,5,6  przygotowane przez wydawnictwo Gwo.

-przyrody:

-Testy kompetencji dla klas  4 i 5, 6 .

2.Sprawdziany po każdym dziale

z matematyki, przyrody.

Z zajęć  informatycznych sprawdziany umiejętności oraz wiedzy.

3. W nauce matematyki wykorzystywano platformy edukacyjne’’ Matzoo’’, ‘’Math.edu.pl’, ‘’Klett’’, w klasie 5 wprowadzono program edukacyjny ‘’ Matlandia’.

 

 

Nauczyciele matematyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !