Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2013-05-31 12:05:29
Autor: Joanna Wonitowa

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego (przedmioty informatyczne, szkoła ponadgimnazjalna) ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

 Joanny Wonitowej

  ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2010 roku

Okres realizacji stażu: 2 lata i 9 miesięcy

 

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) ze zmianami z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) oraz w Ustawie „Karta Nauczyciela” (Dz. U. nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późniejszymi zmianami ).

 

W planie rozwoju uwzględniłam następujące powinności:

  1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
  2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
  3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

 

(Zadania, formy ich realizacji i terminy przedstawione poniżej, mogą ulegać zmianom i konstruktywnym transformacjom w trakcie realizacji poniższego planu)

 

Zagadnienia organizacyjne

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Termin realizacji

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 01.12.2004 r., Rozp. MEN z dn. 14.11.2007 r., strony internetowe)

 

VIII 2010 r.

2.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

VIII 2010 r.

3.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie materiałów i dokumentów

Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały

okres stażu

4.

Przygotowanie projektu sprawozdania

Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

V 2013 r.

 

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia)

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Termin realizacji

1.

Samodzielne wzbogacanie warsztatu pracy

Stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem.

Ewaluacja własnych działań poprzez ankiety przeprowadzane wśród uczniów.

Scenariusze lekcji i karty pracy

Ankiety i wnioski z nich wynikające

 

okres stażu

 

 

2.

Wykorzystywanie zasobów internetowych

Korzystanie z portali edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy z zakresu dydaktyki, metodyki nauczania, a także w celu opracowywania i  wzbogacania własnych zajęć.

Wskazywanie uczniom przydatnych stron internetowych o tematyce związanej z informatyką.

Wykaz i opis  wykorzystania wiadomości z wybranych portali

okres stażu

3.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

Komputerowe przygotowywanie i opracowywanie scenariuszy lekcji, prezentacji multimedialnych, kart pracy itp.

Scenariusze lekcji

Opracowane  karty pracy

Prezentacje multimedialne o tematyce informatycznej

okres stażu

4.

Prowadzenie i aktualizacja szkolnej witryny WWW -

promocja w środowisku lokalnym

Aktualizacja szkolnej strony WWW na bieżąco.

Wszystkie formy dokumentowania

okres stażu

5.

Inne zadania wynikające z bieżących potrzeb szkoły oraz osobistych

Wykonywanie zadań zleconych przez dyrekcję szkoły oraz tych, które pojawiły się podczas codziennej pracy z uczniami.

Wszystkie formy dokumentowania

okres stażu

 

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły (§8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia)

 

...

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Termin realizacji

1.

 

 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i konkursów

Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów -

kółko informatyczne dla uczniów (programowanie w Delphi).

Współorganizowanie konkursu matematyczno-informatycznego na prezentację multimedialną.

Plan pracy na zajęciach pozalekcyjnych, program kółka

 

Wszystkie formy dokumentowania

okres stażu

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !