Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego

Data dodania: 2013-05-27 21:51:00

Publikuję swój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju  zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Żak Alicja

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

Zadania do wykonania

Forma / metoda realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

 

 

 

2.Samodzielne studiowanie literatury i pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełnienia swoich  wiadomości jak również korzystanie z Internetu, jako podstawowego źródła informacji.

 

 

3. Wspomaganie ucznia  zdolnego i mającego trudności w nauce.

 

 

 

 

 

 

4. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji.

1.Uczestniczenie w  różnych formach doskonalenia  zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb szkoły.

2.Udział  w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia  warsztatu i metod pracy.

3.Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkoły.

 

1.Zapoznawanie się  na bieżąco  z ukazującą się literaturą  metodyczną i przedmiotową.

2.Aktywny udział w pracach Komisji  Przedmiotów Zawodowych, omawianie  ukazujących się pozycji literatury w ramach zespołu.

3.Poszerzenie wiedzy z zakresu pracy:

a) z dzieckiem z trudnościami

b) z dzieckiem uzdolnionym

 

1.Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

2. Prowadzenie zajęć fakultatywnych przygotowujących do egzaminu zawodowego.

3. Organizowanie konkursów zawodowych w szkole.

4. Wykorzystywanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnych.

 

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

Cały okres stażu

 

Cały okres stażu

Cały okres stażu

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

Cały okres stażu

Zaświadczenia

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

 

Plan działania Komisji Przedmiotów Zawodowych

 

 

 

 

 

Testy próbnych egzaminów zawodowych

 

 

 

 

 

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie  w pracy  technologii informacyjnej  i  komunikacyjnej

Zadania do wykonania

Forma/metoda

Termin

Sposób dokumentowania

1.Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.

 

 

 

 

2.Wykorzystywanie Internetu.

 

 

 

 

 

3.Podnoszenie umiejętności korzystania z komputera technologii informacyjnej.

1.Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.

2.Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu  dokumentacji, narzędzi badawczych oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.

 

 

1.Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

2.Korzystanie z  zasobów sieci internetowej.

3.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.

4.Korzystanie ze stron MEN.

 

1.Udział w szkoleniach doskonalących wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.

2. Umieszczenie  na stronach internetowych planu rozwoju...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !