Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program własny profilaktyczno-wychowawczy «Profilaktyka poprzez teatr»

Data dodania: 2013-04-14 11:06:09

Program «Profilaktyka poprzez teatr» jest przeznaczony do realizacji w klasie I Gimnazjum. Podstawowym założeniem programu profilaktyczno – wychowawczego jest zainspirowanie młodzieży do niekonwencjonalnego sposobu spędzania czasu wolnego, w tym przygotowanie przez uczniów klasy I spektaklu teatralnego. Program posiada pozytywną opinię Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej.

PROGRAM WŁASNY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY

„Profilaktyka poprzez teatr”

I Wstęp:

Realizacja procesu wychowawczego nie może obejść się bez działań szkolnych, obejmujących kształtowanie świata wartości uczniów i ich postaw społecznych poprzez uczestnictwo w kulturze, zwłaszcza poprzez teatr. Edukacja kulturalna ma szczególne znaczenie dla rozwoju młodego człowieka. Wspiera jego rozwój intelektualny i emocjonalny. Będąc nauczycielkami przedmiotów języka polskiego, plastyki oraz pełniąc funkcję pedagoga szkolnego mamy świadomość, że udział w wydarzeniu kulturalnym jakim jest przygotowanie spektaklu teatralnego, jest doskonałym sposobem na poznawanie właściwych wartości i dokonywanie świadomych, późniejszych wyborów moralnych. W związku z zagrożeniami z jakimi musi się zmierzyć współczesny młody człowiek, chcemy za sprawą niniejszego programu pokazać uczniom lepsze, ciekawsze oblicze świata oraz uświadomić im, że są oni temu światu potrzebni.

II Założenia programu:

Program „Profilaktyka poprzez teatr” jest przeznaczony do realizacji w klasie I Gimnazjum Sportowego nr 11 w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie. Podstawowym założeniem programu profilaktyczno – wychowawczego jest zainspirowanie młodzieży do niekonwencjonalnego sposobu spędzania czasu wolnego, w tym przygotowanie przez uczniów klasy I spektaklu teatralnego. Proces przygotowywania sztuki ma służyć integracji zespołu, kształtować postawę empatii, asertywności wobec negatywnych zjawisk społecznych, rozwijać talenty, zaszczepiać w młodzieży gimnazjalnej chęć obcowania z kulturą wysoką. Wspólne działania twórcze mają otworzyć młodego człowieka na inną, głębszą rzeczywistość. Teatr ma odmienić typowy dla XXI wieku sposób myślenia młodzieży i zapobiegać biernym, niekorzystnym formom aktywności.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programu wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DZ.U. 2009r. Nr 89, poz.730);
  • Karta Nauczyciela (art.. 42 ust.2 pkt. 2 a i b).
  • Plan Pracy Szkoły.
  • Program Profilaktyki
  • Program Wychowawczy Gimnazjum Sportowego nr11

III Struktura programu:

Program profilaktyczno – wychowawczy „Profilaktyka poprzez teatr” jest realizowany przez nauczyciela języka polskiego, plastyki oraz pedagoga szkolnego. Skierowany jest do uczniów klasy I gimnazjum i może być realizowany po rozeznaniu przez wychowawcę zespołu klasowego, czyli w drugim semestrze roku szkolnego ( luty, marzec, kwiecień). Program wdrażany jest na zajęciach dodatkowych prowadzonych przez wyżej wymienionych nauczycieli i obejmuje wiedzę z zakresu wiedzy o kulturze, zwłaszcza edukacji teatralnej, sztuki wizualnej i użytkowej.

Treści programowe obejmują:

  • samokształcenie i docieranie do informacji;
  • analizę i interpretację tekstu kulturowego, w tym interpretację głosową;
  • wiadomości dotyczące rodzaju literackiego – dramatu;
  • realizację projektu z zakresu sztuki wizualnej, służące...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !