Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Praca z dzieckiem mającym trudności w nauce

Data dodania: 2013-01-21 20:31:32

Program pracy z dzieckiem słabym przeznaczony jest do dodatkowej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pozwala kształtować niezbędne umiejętności i nawyki a także stymulować obszary zaburzone. Artykuł, który publikuję jest realizacją części mojego planu rozwoju zawodowego.

PROGRAM PRACY Z DZIECKIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE

WSTĘP

Wychowanie przedszkolne, jako pierwszy stopień w edukacji dziecka, ma na celu wspomaganie i ukierunkowanie jego wszechstronnego rozwoju, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. W swojej pracy nauczyciel realizując program musi orientować się w rodzajach i rozmiarach trudności uczniów, albowiem spotyka dzieci o różnej osobowości i różnym poziomie intelektualnym. Dobry nauczyciel nie szczędzi zatem wysiłku, aby dobrze poznać swoich podopiecznych ich mocne i słabe strony, braki w poszczególnych funkcjach i nad nimi pracuje, by w dalszym etapie nauki uniknąć problemów z przyswajaniem wiadomości i umiejętności. Im wcześniej postawi się diagnozę i podejmie działania mające na celu stymulację rozwoju dziecka, tym większe są jego szanse, a rokowania lepsze.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program pracy z dzieckiem słabym przeznaczony jest do dodatkowej pracy dydaktyczno – wychowawczej dla Kamila. Opracowując program skoncentrowałam się nie tylko na przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu niezbędnych umiejętności i nawyków, ale także na wyrabianiu postaw społecznych. Program zawiera tematykę bliską dziecku, która pomoże mu zrozumieć i poznać otaczający świat.

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA

Chłopiec uczęszcza do oddziału „0” Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie do grupy dzieci sześcioletnich. Jest chłopcem spokojnym, małomównym, miłym bezkonfliktowym, chętnym do współpracy z nauczycielem. Uczęszcza na zajęcia logopedyczne ze względu na opóźniony rozwój mowy. U chłopca występują trudności z opanowaniem kluczowych wiadomości i umiejętności. Bardzo niska jest jego sprawności grafomotoryczna, prace dziecka są niestaranne, niedokładne.

CEL OGÓLNY

Stymulacja rozwoju dziecka w sferze umysłowej, emocjonalnej i motorycznej

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • Uczestnictwo w zabawach i ćwiczeniach rozwijających percepcję wzrokową, słuchową i koordynację wzrokowo – ruchową
  • Usprawnianie motoryki dużej i małej
  • ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !