Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Data dodania: 2012-05-19 18:06:25
Autor: Katarzyna Silwon

                                      

                                       PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

Imię i nazwisko nauczyciela: (imię i nazwisko nauczyciela)

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009

Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012

Opiekun stażu: ( imię i nazwisko opiekuna)

Szkoła: (pełna nazwa placówki)

Dyrektor Szkoły: ( imię i nazwisko dyrektora)

 

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego

 

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

§ 7 ust.2  pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,   a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca

z opiekunem stażu.

 

 • Zawarcie kontraktu

      i omówienie zasad     

      współpracy.

 • Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
 • Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
 • Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
 • Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski             

z obserwacji.

 • Prowadzenie zajęć                    w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

wrzesień 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okres trwania      

         stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

- kontrakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- konspekty 

- wnioski                   z obserwacji zajęć

 

 

 

 

2. Doskonalenie warsztatu  i metod pracy pedagogicznej.

 

 • Uczestnictwo w kursach,

     warsztatach                              

     i  konferencjach     

     metodycznych  

     dotyczących nauczania   

     przyrody.

 • Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów, kart pracy itp.
 • Stosowanie aktywnych metod nauczania.
 • Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania      i oceniania.
 • Określenie mocnych                  i słabych stron własnej działalności.

 

okres trwania      

         stażu

 

 

 

- potwierdzenia

 

 

 

 

 

- testy, sprawdziany, karty pracy

3. Poszerzenie wiedzy                        i umiejętności poprzez aktywny udział                       w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

 

 • Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
 • Uczestniczenie w radach szkoleniowych
 • Udział w pracach zespołu przyrodniczego.

zgodnie               z harmonogramem

 

 

 

 

 

 

 

- listy obecności

- protokoły                 z posiedzeń rady

- potwierdzenia dyrektora szkoły oraz przewodniczącego zespołu samokształceniowego

 

 

4. Publikowanie własnych prac.

 

 

 

 

 

 • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego    w Internecie ( portal edukacyjny)
 • Publikacja scenariuszy lekcji.

okres...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !