Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego

Data dodania: 2012-05-18 13:25:00
Autor: Mariola Kucal

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MARIOLI KUCAL OPRACOWANY NA OKRES STAŻU WARUNKUJĄCEGO UBIEGANIE SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 

Cele odbywania stażu:

1. Podniesienie poziomu pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej poprzez stworzenie nowego planu pracy w świetlicy szkolnej.

2. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez realizację zaplanowanych zadań.

3. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Metryczka:

1. Stanowisko pracy: wychowawca świetlicy

2. Staż pracy:28 lat

3. Posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2011r. 

1. Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna (Uniwersytet Szczeciński ,1999 r.)

2. Studia podyplomowe o kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Diagnozą i Terapią (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.,2006 r.)

3. Akt nadania stopnia awansu zawodowego,2000 r.

ZADANIA GŁÓWNE

(na podstawie rozporządzenia)

ZADANIA DO REALIZACJI

SPOSOBY OSIĄGANIA CELU

DOWODY REALIZACJI

TERMIN

&8.ust.2 pkt.1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

 

1.Przypomnienie wymagań i procedur kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

 

 

 

2.Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

 

 

 

 

3.Opracowanie i wdrożenie rocznego planu pracy świetlicy szkolnej.

 

 

4.Systematyczne doskonalenie warsztatu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Organizowanie imprez i uroczystości  szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji i przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.

 

 

-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (śledzenie stron internetowych, MEN, PROFESOR,

ustawy ,rozporządzenia),

-Opracowanie planu rozwoju zawodowego,

 

-Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

 

 

-Prowadzenie dokumentacji świetlicy szkolnej, realizacja planu, ewaluacja,

 

 

 

-Samokształcenie w oparciu o dostępne pozycje wydawnicze dotyczące pracy świetlicy, materiały dostępne w Internecie i prasie fachowej, w bibliotece pedagogicznej, gromadzenie własnej biblioteczki fachowej,

-Udział w warsztatach, szkoleniach, kursach podejmujących problematykę opieki , wychowania dzieci i młodzieży,

 

 

 

-Przygotowanie MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU pt.”W zdrowym ciele zdrowy duch”,

-Przygotowanie imprezy w świetlicy szkolnej, uroczyste mianowanie na uczestnika świetlicy,

-Przygotowanie planu oraz koordynowanie uroczystej imprezy z okazji 40-lecia szkoły,

-Opracowanie i wdrożenie planu wypoczynku w czasie wakacji i ferii zimowych,

-Organizowanie akcji charytatywnej na rzecz uczniów oraz dzieci z domu dziecka,

 

 

 

 

-Korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnej w poszerzaniu wiedzy,

-Korzystanie z wcześniej nabytych umiejętności na kursie komputerowym,

-Wykorzystanie e świetlicy gier i zabaw interaktywnych,

 

 

-Wniosek o rozpoczęcie stażu,

 

 

 

 

-Projekt planu rozwoju zawodowego,

 

 

 

-Teczka nauczyciela ubiegającego się o awans,

-Świadectwa, zaświadczenia,

podziękowania, dyplomy, scenariusze zajęć i imprez, programy autorskie, zdjęcia itp.

 

 

-Plan świetlicy szkolnej zatwierdzony przez dyrektora

szkoły,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego,

 

 

 

 

 

 

-Opracowanie regulaminu konkursu, przygotowanie scenariusza imprezy,

 

-Scenariusz zajęć,

 

 

 

-Plan uroczystości,

 

 

-Przygotowanie planu pracy na kolonii oraz zimowiska,

 

 

 

 

-Zbiórka przez uczniów pieniędzy lub przedmiotów dla dzieci w trudnej sytuacji życiowe j- sprawozdanie,

 

 

-Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową,

 

IX 2009

 

 

 

 

 

IX 2009

 

 

 

cały okres

...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !