Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Data dodania: 2012-05-03 14:01:06
Autor: Magdalena Prusakiewicz

Przedstawiam plan rozwoju zawodowego wychowawcy świetlicy ubiegającej się o uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Publikowany plan jest jedną z form dzielenia się wiedzą.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO MAGDALENY PRUSAKIEWICZ WYCHOWAWCY ŚWIETLICY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 rok

Termin zakończenia stażu: 31.05.2012 rok 

 

WYMAGANIE

 

ZADANIE DO REALIZACJI

 

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU

 

TERMIN

 

DOWODY REALIZACJI                      I UWAGI

 

 

§  8ust 2 pkt 1

uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły 

 

1.Poznanie procedur i wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

 

 

2.Przygotowanie i prowadzenie

strony internetowej świetlicy

szkolnej.

 

 

4. Organizowanie imprez,

uroczystości świetlicowych i szkolnych.

 

 

 

5.Opracowanie rocznych,

miesięcznych i tygodniowych

planów pracy świetlicy

szkolnej.

Podejmowanie działań

profilaktycznych.

 

6.Stosowanie technologii

komputerowej

w opracowywaniu

dokumentacji, narzędzi

badawczych i przygotowaniu

pomocy dydaktycznych do

pracy z dziećmi.

 

7. Uczestnictwo w różnych

formach doskonalenia

zawodowego i wykorzystanie

zdobytej wiedzy, umiejętności

w podnoszeniu jakości pracy

szkoły.

 

8. Projektowanie dekoracji

świetlicy, stołówki, korytarza

szkolnego i uroczystości

szkolnych.

 

 

9. Współtworzenie, wdrożenie dokumentów ewaluacja dokumentów wewnętrznych szkoły.

 

 

10. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów dokumentów specjalnych potrzebach edukacyjnych (rewalidacja)

 

 

 

 

 

 

Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, CDN, udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego, założenie teczki „awans zawodowy”

Zamieszczanie na stronie

internetowej bieżących

informacji, sprawozdań z

pracy świetlicy.

 

 

Zbieranie ciekawych

pomysłów do

przygotowania imprez,

opracowanie scenariuszy,

 

 

Przygotowywanie

dokumentacji świetlicy

szkolnej i sprawozdania z

pomocy w szkole.

 

 

 

Korzystanie z internetu,

encyklopedii

multimedialnej w

poszerzaniu wiedzy

 

 

 

Udział w warsztatach,

szkoleniach i kursach

podejmujących

problematykę opieki,

wychowania dzieci i

młodzieży.

 

 

Zbieranie materiałów,

pomysłów na wykonanie

dekoracji. Samodzielne

wykonywanie projektów i

dekoracji.

 

 

 

Udział w pracach zespołów (wychowawczym, profilaktycznym, ds. promocji)

 

Narzędzia badawcze, analiza, wnioski do dalszej pracy

 

 

IX 2009

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

Zaświadczenie potwierdzające

szkolenie, plan rozwoju, teczka

„awans zawodowy”.

 

 

Strona internetowa świetlicy.

Potwierdzenie dyrektora.

 

 

 

Scenariusze, zdjęcia,

 

 

 

Plany pracy świetlicy,

zatwierdzone przez dyrektora

szkoły.

 

 

 

Przykładowe dokumenty

i pomoce dydaktyczne

wykonane technologią

komputerową.

 

 

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu

form doskonalenia

zawodowego.

 

 

 

Zdjęcia, opinie nauczycieli

przygotowujących uroczystości.

 

 

 

Potwierdzenie

 

 

 

Opracowane narzędzia badawcze dla własnych potrzeb

 

 

WYMAGANIE

 

ZADANIE DO REALIZACJI

 

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU

 

TERMIN

 

DOWODY REALIZACJI I UWAGI

 

 

§ 8 ust.2. pkt 2

 

wykorzystanie w pracy

technologii

informacyjnej

i komunikacyjnej

 

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych i technologii informacyjnej

 

2. Pozyskiwanie za pomocą

internetu bieżących materiałów

metodycznych.

 

3. Opublikowanie na stronach

internetowych scenariuszy

uroczystości świetlicowych

oraz ciekawostek z pracy

świetlicy.

 

4. Przygotowanie ulotek

informacyjnych dla rodziców.

 

 

 

5. Pełnienie funkcji opiekuna centrum multimedialnego

Opracowanie kart pracy, scenariuszy

 

 

 

Przeglądanie stron

internetowych, publikacji

z zakresu pedagogiki

opiekuńczo- wychowawczej

 

Przygotowanie scenariuszy

i ciekawostek w zakresie

opieki i wychowania,

przesłanie do internetu.

 

 

 

 

Opracowanie graficzne

i merytoryczne, ulotek

informacyjnych o naszej

szkole.

 

Scenariusze zajęć wykorzystujących...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !