Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan Rozwoju Nauczyciela Dyplomowanego

Data dodania: 2012-02-08 21:59:31

Chciałam podzielić się moim planem rozwoju na nauczyciela dyplomowanego. Jestem nauczycielem mianowanym, pracuję w Przedszkolu publicznym w Elblągu. Plan jest napisany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 

mgr Anna Mazan-Wiśniewska 

PRZEDSZKOLE Nr 3 w ELBLĄGU

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2014

Posiadane kwalifikacje:   

  1. tytuł magistra Pedagogiki w zakresie Oligofrenopedagogika  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studia Podyplomowe z Wychowania Przedszkolnego  w Głównej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku
  2. stopień nauczyciela mianowanego      

 § 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości szkoły 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli

2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego

4. Dokumentowanie realizacji planu

5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

IX 2011

 

 

 

IX 2011

 

IX 2011

 

Okres stażu

 

VI 2014

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.

Zgromadzone zaświadczenia, potwierdzenia, dokumenty, scenariusze zajęć, zajęcia itp.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach umożliwiających

poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Studia podyplomowe.

 

Okres stażu

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo

Organizowanie konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych

Opracowanie regulaminu konkursów, rozesłanie ogłoszeń, wyłonienie zwycięzców, pozyskanie środków na nagrody

 

Okres stażu

Regulaminy konkursów. Potwierdzenie dyrektora

Podejmowanie działań promujących placówkę w środowisku

1. Współorganizowanie  festynów dla dzieci i ich bliskich

2. Redagowanie ulotek i plakatów promujących przedszkole w najbliższym środowisku

 

Okres stażu

Zdjęcia

Potwierdzenia dyrektora

Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu i przez inne przedszkola oraz instytucje

 

Kierowanie przygotowaniami dzieci do uczestnictwa w konkursach, kreowanie u nich aktywności twórczej

Okres stażu

Zdobyte nagrody, dyplomy, wyróżnienia

Potwierdzenia dyrektora

 
 

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej oraz własnych umiejętności w posługiwaniu się komputerem do współtworzenia  strony internetowej

 

1. Zaprojektowanie i współutworzenie strony internetowej przedszkola

2. Aktualizowanie wiadomości na stronie internetowej

 - zamieszczanie na stronie aktualnych wiadomości i ogłoszeń

 - zamieszczanie zdjęć w galeriach z imprez, wycieczek i innych ważnych wydarzeń z życia przedszkola

 - promowanie placówki

 

IX 2012

Adres założonej strony internetowej przedszkola

Potwierdzenie dyrektora

Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy

1. Korzystanie z zasobów ogromu wiadomości z sieci, pomocnych w pracy z dziećmi

2. Opracowanie scenariuszy , zajęć i pomocy dydaktycznych

3. wykorzystywanie darmowych stron do urozmaicania zajęć dydaktycznych

 

Okres stażu

Teksty publikacji

Potwierdzenia

Wykorzystanie techniki  komputerowej

i informacyjnej w pracy dydaktycznej

1. Korzystanie z programu Microsoft Word przy sporządzaniu:

- planu rozwoju zawodowego

- planu współpracy z rodzicami

- planów miesięcznych pracy wych.-dydakt.-opiekuńczych

- scenariuszy zajęć dydaktycznych

- prac do publikacji

- dyplomów

- podziękowań dla rodziców

2. Zapoznanie dzieci z podstawami techniki komputerowej:

- wdrażanie do korzystania z komputera podczas pisania i rysowania

-korzystanie z gier edukacyjnych celem rozwijania poszczególnych umiejętności dziecka

- kształtowanie u dz. samodzielności korzystania z komputera

 

Okres stażu

Wykonane pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, ankiety, dyplomy, Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji i inna dokumentacja

Potwierdzenie dyrektora

Publikacje na stronie internetowej

 

Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !