Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data dodania: 2011-08-15 21:28:23
Autor: Jolanta Kasińska

Przedstawiam mój PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO w celu ułatwienia innym nauczycielom podjęcia decyzji o rozpoczęciu rozwoju zawodowego.

 

 

Lp.

Zadania do realizacji

Forma/Metoda

Termin wykonania

Dowody realizacji

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

 

 III.

 

 

 

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

 - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, zapoznanie się z nimi

 

-  złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

 

-  opracowanie planu rozwoju zawodowego

 

 

 

 -dokumentowanie realizacji planu rozwoju, gromadzenie dokumentacji

 

-  uzyskanie oceny dorobku zawodowego

 

 

 

-  sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

09.2009

 

 

 

 

 

09. 2009

 

 

09.2009

 

 

 

 

 cały okres stażu

 

 

 

06.2012

 

 

 

 

06.2012

znajomość przepisów

 

 

 

 

wniosek o rozpoczęcie stażu

 

plan rozwoju zawodowego

zatwierdzony przez dyrektora szkoły

 

materiały

 

 

 

ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły

 

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Zadania do realizacji

Forma realizacji

Termin wykonania

Dowody realizacji

1.

Uzyskanie pozytywnych efektów              w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

 

§ 8 ust.2 pkt 1

-  poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

 

-  podniesienie  swoich kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy doskonalenia zawodowego takie jak: : kursy , szkolenia , konferencje i warsztaty

(np. na AWF oraz  w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej)

 

-  udział w  szkoleniowych radach pedagogicznych

 

-  poszerzanie wiedzy poprzez  czytanie czasopism metodycznych z  wychowania fizycznego oraz  literatury o zdrowym odżywianiu i higienie osobistej

 

-   analiza zmian w przepisach rozgrywek

 zespołowych

 

-  wykorzystanie metod aktywizujących i  nowoczesnych metod w pracy z uczniem pozyskanych w trakcie doskonalenia zawodowego

 

-  prowadzenie zajęć dla uczniów o wysokiej sprawności fizycznej, przygotowanie ich do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych (wykorzystanie 19-tej h)

 

-  prowadzenie zajęć dla uczniów słabszych o niskiej sprawności fizycznej lub z nadwagą,

-  kontynuacja i wdrażanie programu „Trzymaj formę”, (akcje szkolne, udział w festynach, prowadzenie gazetki o zdrowym odżywianiu i sprawności fizycznej, kulturze fizycznej,  pogadanki na temat zdrowych składników odżywczych, chorobach żywieniowych)

 

- organizacja imprez sportowych promujących szkołę, tj.

Spartakiada Przedszkolaków  Gminy Suchy Las, Rozgrywki Piłki Siatkowej, Gminne Biegi Przełajowe , Szkolne Rozgrywki Piłki Siatkowej klas gimnazjalnych, Dni Sportu i inne

 

-  organizacja

i prowadzenie autorskich  imprez sportowych (Konkurs Taneczno-Wokalny, Walentynkowe Rozgrywki Piłki Siatkowej )

 

-  prowadzenie lekcji  otwartych dla rodziców

 

-  wykorzystanie swojej   wiedzy i umiejętności zdobyte w ramach specjalizacji z gimnastyki sportowej (pokaz  piramid wieloosobowych,  ćwiczeń akrobatycznych oraz tanecznych układów choreograficznych)

 

-  prowadzenie Kroniki Sportowej

 

-  prowadzenie gazetki ściennej pt. Nasi Polscy Sportowcy oraz opieka nad gablotą sportową (zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących sportu w szkole oraz zawodów międzyszkolnych)

 

-  pełnienie funkcji przewodniczącego w zespole samokształceniowym nauczycieli wychowania fizycznego (opracowanie przedmiotowego systemu oceniania i planu pracy zespołu samokształceniowego, dokonanie analiz sportowych pod koniec każdego roku szkolnego)

 

- pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich, prezentacja form, metod prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, zaznajomienie praktykanta z organizacją lekcji i pracą w szkole

 

cały okres     

stażu

 

 

cały okres     

stażu

 

 

 

 

cały okres     

stażu

 

cały okres     

stażu

 

 

cały okres     

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !