Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Ukazanie Maryi na tle kobiet ST

Data dodania: 2011-06-27 16:52:59
Autor: Dorota Chudzyńska

Postacie kobiet Starego Testamentu w odniesieni do życia Maryi.

Scenariusz katechezy dla klasy V

przygotowany przez mgr Dorotę Chudzyńską – katechetkę

Temat katechezy:  Ukazanie Maryi na tle kobiet ST

Cele lekcji:

uczeń wie:  

- że Bóg poprzez ludzi wypełnia swój plan zbawienia

- zapoznaje się z przykładami wiernych kobiet ST

- że Maryja jest wzorem wiernej i posłusznej Bogu kobiety

uczeń potrafi:

- wskazać cechy poznanych kobiet ST i odnaleźć je w życiu Maryi

- naśladować postawy poznanych kobiet

- wyjaśnić, na czym polega związek Maryi z dziełem zbawienia

 - współpracować z Bogiem w Jego planie zbawienia

Metody:

- praca z tekstem w grupach

- rozsypanka

- praca z podręcznikiem

- pogadanka

Formy pracy:

- grupowa

- jednostkowa, indywidualna.

Środki:

- nagranie bicia dzwonów

- teksty  o kobietach ze ST

- tekst rozsypanki

- Ewangelia wg Łk 1, 26-35.37-38a

- tekst „Anioł Pański”

 - rysunek Zwiastowania Pańskiego

- wizytówka

Plan  katechezy:

I. Część wstępna:

1. Przypomnienie  cech, postaw i życia niektórych bohaterów ST i ich odniesień  do  cech, życia i postaw Jezusa Chrystusa.

2. Wprowadzenie do tematu:

- dzięki komu Jezus przyszedł na świat?

- czy w Piśmie świętym znajdziemy kobiety mające odniesienie do cech, życia i postaw Matki Jezusa – Maryi?

II. Część główna:

 1. Praca w grupach nad tekstami o życiu wybranych kobiet ze ST.
 2. Ułożenie rozsypanki i podanie jej treści, jako notatki przez każdą grupę.
 3. Wybranie cech, postaw z życia poznanych kobiet, które realizowała w swoim życiu Matka Jezusa – Maryja.
 4. Zapoznanie się z tekstem „Zwiastowania Pańskiego”.
 5. Wyjaśnienie zwyczaju bicia dzwonów przed modlitwą „Anioł Pański”

6. Prezentacja modlitwy „Anioł Pański”.

-

-

-

-

III. Część końcowa:

 1. Zachęta do naśladowania niektórych cech poznanych kobiet.
 2. Indywidualna deklaracja do współpracy z Bogiem przez naśladowanie wybranej postaci.
 3. Wypisanie deklaracji o chęci naśladowania wybranej kobiety

Wymagania

- podstawowe:

 • uczeń podaje przykłady wiernych kobiet ze ST;
 • uczeń wyjaśnia na czym polega związek Maryi z dziełem zbawienia;

- rozszerzone:

 • uczeń opowiada treść „Zwiastowania”
 • uczeń wyprowadza wnioski z tekstu modlitwy „Anioł Pański”
 • uczeń umie zastosować naśladowanie cech  poznanych postaci w swoim życiu. 

Grupa I

SARA

Była żoną Abrahama. Wiele lat czekała, aby urodzić potomka, który odziedziczy ich majątek. Jej niewolnica śmiała się z niej. Choć miała 90 lat Bóg obiecał jej, że urodzi syna i stało się tak. Urodziła syna (choć było to niemożliwe) w podeszłym wieku.

Grupa II

ANNA

Bardzo kochała swego męża i pragnęła dać mu potomka. Jednak to nie było możliwe. Dlatego długo modliła się i codziennie przychodziła do świątyni, by prosić Boga o syna. Obiecała Bogu, że gdy urodzi się syn, odda go na służbę do świątyni. I Bóg wysłuchał jej modlitwy, więc Samuela – swojego syna przedstawiła kapłanowi Helemu i razem służyli Bogu w świątyni. Ofiarowała swego syna na całe życie Bogu.

Grupa III

RUT

Przeprowadziła się do kraju swojego męża po jego śmierci. Zamieszkała ze swoją teściową w Betlejem. Poznała jej pobożność i sama tak jak ona modliła się i pomagała mniej zamożnym. Była pobożna, religijna i dobra.

Grupa IV 

DEBORA

Była prorokinią i rozsądzała różne sprawy sporne między Izraelitami. Pomogła Barakowi – wodzowi wojsk izraelskich i wraz z jego wojskim zwyciężyli wroga.

Służyła Bogu z wielką gorliwością.

Grupa V

ESTERA

Była zwykłą dziewczyną izraelską, ale Bóg zechciał aby została  żoną króla. Gdy jej narodowi zagrażały: więzienia i wyniszczenie go, poprosiła swego męża – króla o łaskę dla swojego ludu. Uratowała swój lud od wrogów.

Grupa VI

JUDYTA

Była wdową. Bardzo kochała swój kraj i swoje miasto. Kiedy zagroził im wróg, podstępnie zabiła głównego dowódcę wrogich wojsk i uratowała swój naród.

Była patriotką i chciała, by jej naród żył w  wolności.

  

Teksty do rozsypanki* 

 

Urodziła syna

 

 

(choć było to niemożliwe)

 

 

w podeszłym   wieku.

 

  

 

Ofiarowała

 

 

swego syna

 

 

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !