Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

"Z legend dawnego Egiptu"

Data dodania: 2011-04-28 22:45:47
Autor: Kamila Breszka

 

Test sprawdzający wiedzę ucznia klasy szóstej na podstawie lektury

 „Z legend dawnego Egiptu”

Część I

Tekst 1

Patrzcie, jak marne są ludzkie nadzieje wobec porządku świata!

 Patrzcie, jak marne są wobec wyroków, które ognistymi znakami wypisał na niebie Przedwieczny!

                Stuletni Ramzes, potężny władca Egiptu, dogorywał. Na śmierć mocarza, przed którego głosem pół wieku drżały miliony, padła dusząca zmora i wypijał mu krew z serca, siłę z ramienia, a chwilami nawet przytomność z mózgu. Leżał jak powalony cedr, wielki faraon na skórze indyjskiego tygrysa, okrywszy nogi triumfalnym płaszczem króla Etiopów.

 

Zadanie 1

Do podanych rzeczowników dopisz epitety z tekstu

 

…………zmora, ……………faraon, ………….tygrysa, …………..płaszczem

Jaką częścią mowy jest wyrażony epitet?......................................................................

Zadanie 2

Wypisz z tekstu apostrofę

…………………………………………………………………………………….

Zadanie 3

Spośród wymienionych środków poetyckiego wyrazu wskaż porównanie

A.       patrzcie

B.       stuletni Ramzes

C.      dusząca zmora wypijała mu krew z serca

D.      leżał jak powalony cedr

Zadanie 4

Wyjaśnij znaczenie przenośni(metafory)

„ padła dusząca zmora i wypijała mu krew z serca, siłę z ramienia”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5

Jak sądzisz, czy omawiany tekst, należy do epiki czy liryki, a może to dramat? Uzasadnij odpowiedź

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 6

Wyjaśnij pisownię wyrazów, dopisz wyrazy pokrewne

Morze-…………..

Pokój-……………

Wódz- …………….

Łańcuch- ………….

Przerażony-………………..

Zadanie 7

Dopisz po dwa wyrazy bliskoznaczne

Edykt-…………………………………

Król-…………………………………..

 

 

Zadanie 8

Wypisz cztery wyrazy pochodne od wyrazu podstawowego

pisać. Wskaż podstawę słowotwórczą i formant

pisać-…………………………,……………………….,……………………………,……………

 

Zadanie 9

Policz głoski i litery w wyrazach

wyrazy

Liczba głosek

Liczba liter

faraon

 

 

pszczoła

 

 

dworzanin

 

 

śmierć

 

 

 

Zadanie 10.

Ułóż wyrazy w taki sposób, w jakiej kolejności szukałbyś ich znaczenia w  encyklopedii

Arcykapłan, Ramzes, Horus, Etiopia Egipt, pająk, edykt

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Zadanie 11

Gdzie znalazłbyś znaczenie słowa edykt:

A Słownik języka polskiego…………………………………………..

B. Słownik wyrazów obcych…………………………………………..

C. Słownik wyrazów bliskoznacznych (synonimów)……………………..

D. Słownik poprawnej polszczyzny……………………………………….

E. Słownik ortograficzny…………………………………………………..

F. Encyklopedii…………………………………………………………….

  Zadanie 12

Wypisz części mowy, wskaż ich formy gramatyczne

Kapłan-…………………………………………………….

z-………………………………………………………….

Drżącą-……………………………………………………..

Ręką-……………………………………………………….

Podał-………………………………………………………

Mu-………………………………………………………….

Szybko-………………………………………………………

Lekarstwo-…………………………………………………….

Zadanie 13

Wykonaj wykres zdania, zapisz na wykresie nazwy części zdania

Zastępca arcykapłana pospiesznie wbiegł do sali...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !