Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

«Od Wisły do Gdańska»

Data dodania: 2011-04-21 10:49:10
Autor: Elżbieta Daszke

Program własny zrealizowany w świetlicy szkolnej szkoły podstawowej.

Program własny, przeznaczony do realizacji w świetlicy szkolnej

„Od Wisły do Gdańska”

Program „Od Wisły do Gdańska” opracowałam z myślą o dzieciach uczęszczających na zajęcia do świetlicy. Przeznaczony jest do realizacji w sześciu dwu-trzy godzinnych cyklach. Każdy cykl obejmuje jedno miasto, bądź region Polski położony wzdłuż Wisły. Zamierzam zapoznać dzieci z historią, pochodzeniem nazwy, charakterystycznymi legendami, najciekawszymi zabytkami, sławnymi postaciami związanymi z danym miastem (regionem). Przedstawię dzieciom także przykłady kultury i gwary ludowej.

Program obejmuje następujące tematy cykli:

I. U źródeł Wisły

II. Kraków

III. Sandomierz

IV. Warszawa

V. Toruń

VI. Gdańsk

Cele ogólne:

 • Budzenie wrażliwości dzieci na piękno polskiej ziemi.
 • Rozwijanie zainteresowania dzieci turystyką.
 • Budzenie zainteresowania dzieci historią Polski.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
 • Zapoznanie z wybranymi elementami kultury ludowej.
 • Poznanie polskich legend.

Cele szczegółowe:

- uczeń potrafi:

 • wskazać na mapie bieg Wisły i główne miasta nad nią położone,
 • wymienić i rozpoznać główne zabytki poznanych miast,
 • opowiedzieć treść legend dotyczących „odwiedzanych” miast,
 • rozpoznawać herby poszczególnych miast,
 • wskazać strój ludowy danego regionu Polski,
 • wymienić najbardziej znane osoby pochodzące z danego miasta lub z nim związane,
 • powiedzieć kilka słów w gwarze regionalnej.

Metody pracy:

 • aktywnego słuchania
 • praktycznego działania
 • aktywności plastycznej
 • quiz

Formy pracy:

 • zbiorowa
 • indywidualna
 • grupowa

Środki dydaktyczne:

 • legendy polskie
 • ilustracje i zdjęcia zabytków i eksponatów kultury ludowej
 • materiały plastyczne
 • płyty CD
 • mapa Polski
 • karty pracy
 • kolorowanki

I. U źródeł Wisły

 • Wprowadzenie do tematu.
 • Zapoznanie dzieci z mapą i przebiegiem Wisły.
 • Źródła Wisły – powstanie i nazwa rzeki.
 • Legenda o Wiśle.
 • Zajęcia plastyczne – krajobraz górski.
 • Kraina koronek – Koniaków.
 • Strój góralski, praca górali.
 • Sławni ludzie – A. Małysz, Golec Orkiestra, Apoloniusz Tajner, Jerzy Pilch.
 • Słuchanie piosenek góralskich.
 • Praca z tekstem w gwarze ludowej.
 • Zajęcia plastyczne- uzupełnianie mapy.

II. Kraków

 • Zapoznanie dzieci z historią Krakowa.
 • Omówienie herbu miasta.
 • Kolorowanie herbu.
 • Legendy krakowskie: „O smoku wawelskim”, „O Wandzie”, „Lajkonik”.
 • Zajęcia plastyczne: wykonanie figurki smoka z plasteliny.
 • Spacer po Krakowie – Wawel, Dzwon Zygmunta, Kopiec Kościuszki, Kościół Mariacki.
 • Krakowski strój i ludowy.
 • Sławni...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !