Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Moja mama jest wspaniała! - Konspekt zajęć dla dzieci 4,5 - letnich

Data dodania: 2011-03-20 00:11:02
Autor: Eliza Piwowar

Konspekt zajęć przeznaczony dla dzieci 4, 5-letnich. Głównym celem jest wytworzenie i utrwalenie pozytywnego stosunku do swojej rodziny.

KONSPEKT ZAJĘĆ

"Moja mama jest wspaniała!" 

Cele ogólne:

- Kształtowanie pozytywnego stosunku do swojej rodziny 

- wspomaganie rozwoju mowy dziecka 

- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

- doskonalenie sprawności narządów mowy

- doskonalenie motoryki małej

- wytworzenie stanu relaksu i odprężenia. 

Cele szczegółowe (operacyjne)

- Dziecko zna słowa piosenek powitalnych i aktywnie uczestniczy w ruchowej interpretacji. 

- Dziecko chętnie uczestniczy w zabawie. 

- Dziecko rozpoznaje litery „m” i „a”, dokonują analizy i syntezy liter w wyrazie „mama”.

- Dziecko wie, jakie są formy zdrobniałe wyrazu „matka” i potrafi poprawnie podzielić je na sylaby. 

- Dziecko chętnie opowiada o rodzinie. 

- Dziecko argumentuje swoje wypowiedzi na temat uczuć. 

- Dziecko zna imię swojej mamy. 

- Dziecko zna zasady pantomimy i potrafi wcielić się w postać mamy. 

- Dziecko poprawnie wykonuje ćwiczenia usprawniające narządy mowy 

- Dziecko wykonuje „masażyk” relaksacyjny innemu dziecku. 

- Dziecko starannie wykonuje pracę plastyczną 

Metody: 

- słowna 

- zadań praktycznych stawianych dzieciom

- oglądowa 

- ruchowa

Środki dydaktyczne:

- plansza z napisem „mama” (litery pisane i drukowane),

- kartka z napisem „mama” dla każdego dziecka.

Kontrola osiągnięć uczniów:

- obserwacja, czy wszystkie dzieci znają słowa piosenek

- odpowiedzi uczniów na pytania

- obserwacja zaangażowania dzieci w zajęcia

- praca plastyczna

Przebieg zajęć:

1. Śpiew...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !