Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program własny zajęć pozalekcyjnych chóru szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Oleśnie

Data dodania: 2010-06-23 10:34:09
Autor: Arkadiusz Suchara

Zadaniem wychowania estetycznego, wychowania przez sztukę jest organizowanie życia wartościowego, interesującego i pogłębiającego treści wewnętrzne. I. Wojnar stwierdza, że edukacja w słabym stopniu uwzględnia potrzeby indywidualne konkretnych jednostek. Istotną rolę spełniać powinny zajęcia uzupełniające zainteresowania, wyzwalające postawy twórcze i energię ucznia.

Jedną z takich form pogłębiania zamiłowań jest uczestnictwo dzieci i młodzieży w chórze szkolnym.

Organizacja zajęć chóru szkolnego

Zajęcia chóru szkolnego przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wokale. Do chóru należeć mogą uczniowie posiadający dobry głos i słuch muzyczny. Walory te są sprawdzane podczas przesłuchań zawsze na początkowych zajęciach.

Zajęcia chóru odbywają się 2 razy w tygodniu. Liczba uczestników chóru szkolnego może kształtować się od 20 do 30 uczniów

Funkcje chóru szkolnego

Na potrzebę zajęć chóralnych wskazuje program, który wymienia i omawia jego funkcje: poznawczo - kształcącą, wychowawczą i użytkową.

Najbardziej ceniona jest funkcja użytkowa. Chór szkolny bierze udział w występach organizowanych z różnych okazji świąt i rocznic. Przygotowywany jest odpowiedni repertuar związany z kalendarzem imprez szkolnych. Każdy dyrektor szczyci się taką wizytówką szkoły. Występy angażują całą społeczność uczniowską, co sprzyja integracji środowiska. Popularność chóru, przyciąga chętnych do uczestnictwa w nim. Poziom występów na uroczystościach i występach międzyszkolnych i pozaszkolnych świadczy o prestiżu chóru. Osiągnięte miejsca i nagrody podnoszą rangę zespołowi, dyrygentowi i całej szkole. Świadczy to także o dobrze zorganizowanej działalności pozalekcyjnej i form spędzania czasu wolnego. Jest to również obraz szkoły interesującej się sprawami ucznia i jego zainteresowaniami.

Chór to grupa społeczna skupiająca uczniów o różnorakich zapatrywaniach na rzeczywistość. Dla wielu taka społeczność stanowi pewien wzorzec i model postępowania. Powszechnie dostrzeganym i zawsze podkreślanym walorem wychowawczym chóru jest wpływ na kształcenie świadomej dyscypliny zespołowej, umiejętność współdziałania i współodpowiedzialności. Udział w chórze wyrabia punktualność, dokładność w działaniu, poczucie porządku, szacunek dla działania z rówieśnikami oraz dyrygentem. Charakter wychowawczy mają wykonywane utwory, które kształtują emocjonalny stosunek do świata zewnętrznego. Pieśń kształtuje u dziecka uczuciowy stosunek do tego, co je otacza, sprzyja i pomaga w poznawaniu świata, współdziała w urabianiu charakteru i woli. Treści utworów wyrabiają patriotyzm, szacunek dla tradycji kulturowych, ojczyzny, regionu, wzbudzają respekt wobec przeszłości i pobudzają do refleksji. Współpraca zespołowa zbliża do siebie uczniów, stymuluje zahamowania, pobudza nieśmiałych do aktywności i jest sposobem nawiązywania kontaktów. Ostatnią z omawianych funkcji jest funkcja poznawczo - kształcąca. Śpiew chóralny przyspiesza i intensyfikuje poczucie wielogłosowości, kształtuje także umiejętne postrzeganie tej formy jako zjawiska artystycznego. Zespół z bogatym repertuarem różnych epok ma możliwość zapoznania się ze znanymi i mniej znanymi kompozytorami oraz historią i literaturą muzyki dawnej i współczesnej.

Poprzez analizę i naukę utworów uczniowie przyswajają zasady obowiązujące w muzyce i emisji głosu.

Problematyka pracy z chórem

Operowanie prawidłowym oddechem

Podstawą śpiewu i jego techniki jest oddech. Wiążę się on z pracą mięśni obojczykowych, między - żebrowych, środkowych żeber, brzucha oraz przepony.

Zależnie od przewagi mięśni biorących udział w oddychaniu wyróżniamy cztery typy oddechu:

żebrowo - przeponowe,

brzuszno - przeponowe,

żebrowo - brzuszno - przeponowe,

obojczykowo - żebrowe.

Najczęściej występujące nazwy rejestrów to piersiowy i głowowy.

Zadaniem kształcenia głosu w chórze jest wymieszanie obu rejestrów przez odpowiednie ćwiczenia emisyjne. Początkowo winny opierać się na opadającej linii melodycznej i utrwalać głos w średnicy skali. Następnie stopniowo melodiami wznoszącymi opartymi na samogłoskach przez tony przejściowe dochodzić do górnej i dolnej skali głosu. Zaleca się stosowanie dynamiki piano, aby dźwięki osiągać lekko, bez wysiłku poszerzając zakres do mezzoforte. Ważne jest także zachowanie uczucia rozwartego gardła oraz wydobywanie dźwięku lekko, bez wysiłku, unikając forsowania górnych i dolnych dźwięków.

Należy pamiętać, że głos dziecka, szczególnie dziewczęcy zmienia się podczas kształcenia głosu, co może być wynikiem przesunięć w głosach.

Opanowania prawidłowej dykcji i artykulacji

Szczególne miejsce w kształceniu głosu zajmuje praca nad dykcją i artykulacją. Artykulacja polega na przekształcaniu w zrozumiałą mowę dźwięków powstałych w krtani i szmerów powstałych w nasadzie.

Do umiejętnego wydobycia dźwięku artykułowanego głoski przyczynia się współpraca narządów mowy: języka, warg, mięśni twarzy z przestrzeniami rezonacyjnymi jamy ustnej i nosowej. Na prawidłowość wymowy wpływa dykcja, czyli łączenie poszczególnych głosek w słowa i zdania. Błędna artykulacja i dykcja zniekształca sens słowa i treść utworu. Praca nad czystą wymową to przede wszystkim poprawienie ruchliwości narządów artykulacyjnych: języka, warg i mięśni twarzy. Najbardziej ruchliwy jest język. Wpływa on na czystość fonetyczną samogłosek i spółgłosek, a przez zmiany objętości na rezonans jamy ustnej. Modulatorem...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !