Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Co to jest motywacja? Czy warto mieć motywację?

Data dodania: 2010-05-27 01:29:53
Autor: Robert Kuźdub

Przedstawiam Państwu konspekt zajęć, które przeprowadziłem na godzinie wychowawczej w swojej klasie. Lekcja ta porusza ważny problem, pojawiający się często w szkole, mianowicie brak motywacji uczniów do nauki i pracy. Mam nadzieję, że sprawdzi się on także u Państwa na zajęciach. Robert Kuźdub

Konspekt lekcji     

Temat : Co to jest motywacja? Czy warto mieć motywację?

Czas: 1 h

Klasa: liceum profilowane

Cele ogólne lekcji:

- uświadomienie roli motywacji w życiu człowieka,

- rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań uczniów;

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

- wyrabianie umiejętności pracy w grupie,

- kształtowanie umiejętności wyrażania swoich uczuć i emocji,

- rozwijanie umiejętności pozytywnego myślenia,

Cele szczegółowe lekcji:

Uczeń:

- wie co to jest motywacja,

- potrafi wyjaśnić jaką rolę w życiu człowieka spełnia motywacja,

- potrafi wskazać pozytywne skutki motywowania się,

- potrafi motywować się do nauki, do działania na rzecz klasy, szkoły, rodziny i bliskich.

Strategia:

- informacyjna ,

- problemowa ,

- badawcza .

Metoda:

- wykład (wprowadzenia do tematu),

- burza mózgów,

- praca w grupach,

- pogadanka

Środki dydaktyczne:

- słownik pojęć,

-piosenka zespołu Carpe Diem „Życie jak poemat”

Przebieg lekcji

1. Czynności organizacyjno – porządkowe.

2. Wyjaśnienie przez nauczyciela celu lekcji.

3. Za pomocą burzy mózgów uczniowie próbują stworzyć definicję pojęcia motywacja.

4. Klasa podzielona zostaje na...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !