Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin Konkursu Piosenki Niemieckiej w Zespole Szkół nr 6 ( Gastronomik ) w Szczecinie

Data dodania: 2010-02-24 12:29:31
Autor: Marcin Kosior

Witam!
Prezentuję Państwu regulamin Konkursu Piosenki Niemieckiej wraz z kartą zgłoszenia i kartą oceny jury który zorganizowałem z pomocą zespołu germanistów w mojej szkole w 2009 roku. Nie było to łatwe zadanie, śpiewanie po niemiecku nie cieszy się zbytnią popularnością wśród młodzieży, ale się udało. Myslę, że takiego typu działania są doskonałym sposobem na promocję nauczania języka naszych zachodnich sąsiadów wśród młodzieży, bo z tym, jak dobrze wiemy, bywa różnie.
Mam nadzieję że komuś się ten regulamin przyda, myślę, że jest on niezły, ale czekam również na uwagi, bo zawsze może być lepiej.

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI NIEMIECKIEJ

         W ZESPOLE SZKÓL NR 6 W SZCZECINIE

 

            Rok szkolny 2008/ 2009

 

Organizator: Marcin Kosior nauczyciel mianowany języka niemieckiego, prowadzący zespołu wokalnego w Zespole Szkół nr 6

Współpraca: Emil Lesner inni nauczyciele języka niemieckiego w ZS nr 6

1.Cele konkursu:

        - krzewienie wśród młodzieży wrażliwości na muzykę

        - promocja sztuki wokalnej jako środka wyrazu artystycznego

        - popularyzacja dorobku muzycznego krajów niemieckojęzycznych       

        - promowanie uczestnictwa młodzieży w pozalekcyjnych formach zajęć jako szansy na rozwijanie swoich zainteresowań i talentów, np. zespół wokalny

        - kształtowanie w występującej młodzieży poczucia własnej wartości.

2.Kategorie:

Występujący będą oceniani w jednej kategorii: występ wokalny lub instrumentalno-wokalny

3.Termin imprezy:

- 27 kwietnia 2009 r.- termin do którego należy zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie (należy wypełnić arkusz zgłoszeniowy i dostarczyć go p. Marcinowi Kosiorowi )

- 29 kwietnia 2009 r.:

1. 10.45-próba generalna

2. 13.30-cześć konkursowa

3. ok. 14.30-obrady jury

4. ok 14.45-ogłoszenie wyników

5. ok 14.50-występ wykonawców nagrodzonych:I nagrodą germanistów oraz nagrodą publiczności

4. Miejsce imprezy: aula szkolna Zespołu Szkół nr 6 

5.Warunki uczestnictwa:

        - w festiwalu biorą udział soliści, duety, zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne

        - zespoły mogą liczyć maksymalnie 5 osób,

        - uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie na kartach zgłoszeń wg

          załączonego wzoru w terminie do 27.04. 09 r. do p. Marcina Kosiora

       - zgłoszenie kandydata jest równoznaczne  z akceptacją regulaminu

         festiwalu ,

      - każdy wykonawca prezentuje jeden utwór w języku niemieckim, który w wersji oryginalnej lub jako translat dostępny jest odbiorcy niemieckiemu  np. za pośrednictwem mediów

    uczestnicy festiwalu dostarczają organizatorom podkład muzyczny, ( półplayback) lub nagranie własne ( w przypadku występu instrumentalno- wokalnego )oraz kopię tekstu utworu

 

      - każda płyta cd powinna być opisana / wykonawca, tytuł piosenki, autor

        muzyki i tekstu/

6. Jury konkursu: Honorowy przewodniczący jury dyr. Janina Krajewska przewodniczący jury: Marcin Kosior członkowie jury: dyr. Ewa Chmiela, dyr. Tomasz Warzocha, Wioleta Nowińska, Małgorzata Sokołowska oraz jury germanistów wyłaniające zdobywcę nagrody za najlepsze wykonanie niemieckojęzyczne

7.Kryteria oceny:

  • dobór repertuaru do możliwości wokalnych i językowych wykonawców
  • emisja, dykcja, intonacja,
  • estetyka i dostosowanie ubioru do prezentowanego utworu,
  • inscenizacja ruchowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Wykonawca który uzyskał największą ilość punktów uzyskuje nagrodę pierwszą , wykonawcy uzyskujący kolejno mniejsza ilość punktów uzyskują kolejno nagrodę , II, III oraz wyróżnienia. W przypadku dużej ilości wykonawców i ograniczonej puli nagród jury może większością głosów przekazać nagrody drugą i dalsze wykonawcom którzy uzyskali nagrodę publiczności i nagrodę germanistów

 

8.Nagrody:

       - planuje się nagrodzić wszystkich wykonawców. Przewiduje  się następujące nagrody:  1,2,3 miejsce, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie niemieckojęzyczne, nagroda publiczności...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !