Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Data dodania: 2010-01-29 12:43:33
Autor: Agata Jaroszewska

Przedstawiam konspekt lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego NZCOBEZU.

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

Uczeń: Potrafi mnożyć i dzielić liczby naturalne, pamięta o prawach przemienności i łączności mnożenia

Cele lekcji:

Sprawne mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Cele lekcji w języku ucznia:

W czasie lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność mnożenia i dzielenia liczb całkowitych o jednakowych i różnych znakach

Na Co Bezu do lekcji:

1. Poprawne wykonywanie mnożenia i dzielenia liczb o jednakowych znakach.

2. Poprawne wykonywanie mnożenia i dzielenia liczb o różnych znakach.

3. Stosowanie zasady określania znaku działania na podstawie parzystej liczby „minusów” i nieparzystej liczby „minusów”

Przebieg lekcji: 

1. Odsłonięcie tematu lekcji i jej celu.

2. Rozdanie kartek z Nacobezu.

3. Pytanie kluczowe – rozdanie kartek z pytaniem kluczowym –  Załącznik 1.

4. Podział na grupy 5- osobowe.

1) Wyjaśnienie na czym będzie polegać praca w grupach: Każda grupa otrzymuje kartkę z 5 przykładami do policzenia Załącznik 2 (wyniki po pewnym czasie będą zapisane na tablicy aby uczniowie mogli sprawdzić poprawność obliczeń. Wyniki to: 4750, -16, 8, 336, - 288)

2) Zadaniem grupy jest zwrócić uwagę na znak wyniku działania w zależności od znaków liczb podanych w działaniu i określenie pewnej zasady: 

„ + ” × „ +” =  „ + ”        

„  –  ” × „ +” =  „ – ”

„ – ” ×  „ – ” =  „ + ”

„ – ” ×  „ – ”× „ +” =  „ + ”

„ + ” × „ +” ×  „ – ” =  „ – ”

5. Praca samodzielna

Każdy uczeń w grupie otrzymuje kartkę z 1 przykładem – Załącznik 3

6. Ocena koleżeńska – Uczniowie zgodnie z ruchem wskazówek zegara wymieniają się przykładami i sprawdzają czy kolega, koleżanka poprawnie wykonała działanie, zwracając uwagę na znak wyniku w zależności od liczby „minusów” w działaniu.

7. Praca w grupach – podsumowanie pracy samodzielnej – sformułowanie reguły:

Np.: Jeżeli mnożymy (dzielimy) liczby gdzie występuje parzysta liczba „minusów” to wynik działania jest dodatni, a jeżeli mnożymy (dzielimy) liczby i jest nieparzysta liczba ”minusów” to wynik działania będzie ujemny.

8. Praca samodzielna – Każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje zadanie – Załącznik 4

9. Samoocena uczniowska – uczniowie sprawdzają poprawność swoich rozwiązań z rozwiązaniem podanym na tablicy

10. Powrót do pytania kluczowego. Powtórzenie pytania. Podanie prawidłowej odpowiedzi. – (Liczba ta jest ujemna)

11. Praca domowa. Zadanie z podręcznika – Załącznik 5.

12. Podsumowanie lekcji – Dokończ zdanie: Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się ,że .....

Załącznik 1

Jaki znak ma liczba będąca wynikiem działania:

(– 4) × (– 2) × (– 4) × (– 2) × (– 2)

Załącznik 2

Każda osoba w grupie otrzymuje 1 przykład (każdy przykład jest na oddzielnej karteczce)

1) 125 × 38

2) (– 256) :16

3) (– 128) : ( – 16)

4) (– 3) × ( – 14) × 8

5)  8 × 12 × ( – 3)

Załącznik 3

Każda osoba w grupie otrzymuje 1 przykład (każdy przykład jest na oddzielnej karteczce)

1) (– 1) × (– 1) × (– 1)

2) (– 1) × (– 1) × (– 1) × (– 1) × (– 1) × (– 1)

3) (– 1) : (– 1) : (– 1) : (– 1) : (– 1)

4) (– 1) : (– 1) : (– 1) : (– 1) : (– 1) : (– 1) : (– 1) : (– 1)

5) (– 1) × (– 1) × (– 1) × (– 1) × (– 1) × (– 1) × (– 1) × (– 1) × (– 1) × (– 1)

Załącznik 4

Jakiego znaku muszą być liczby x, żeby podany iloraz był liczbą: 1) dodatnią 2) ujemną?

a)  3 : x                                           

b)  8 : (– x)                                

c)  – (– 6) : x                                

d) (– 6) : [– (– x)]                                

e) [– (– 5)] : [– (– x)]

Załącznik 5

Oblicz:

a)  – {– [– (– 5)]}

b)  – {5 – 5 × (– 2) × [– (– 5) – 6 ]}

c)  (– 2) × (– 3) × (– 5) × 4

Opracowała: Agata Jaroszewska

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !