Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

"Człowiek nie jest stworzony do klęski..." — charakterystyka Santiago z utworu "Stary człowiek i morze"

Data dodania: 2010-01-27 10:46:38
Autor: Aneta Ambroży

Prezentowany materiał dotyczy lektury «Stary człowiek i morze» Ernesta Hemingway' a. Lekcję na podstawie zamieszczonego konspektu przeprowadziłam w klasie pierwszej gimnazjum.

Temat: „Człowiek nie jest stworzony do klęski...” – charakterystyka Santiago, bohatera utworu Ernesta Hemingway’a

Liczba godzin: 1 jednostka lekcyjna

Cele / Uczeń:

- potrafi odtworzyć przebieg zdarzeń opisanych w utworze,

- charakteryzuje bohatera,

- gromadzi argumenty w celu obrony przyjętego stanowiska,

- ocenia konsekwencje różnych wyborów życiowych,

- podaje motywy postępowania postaci literackich,

- posługuje się podstawowymi terminami z zakresu teorii literatury

Metody: praca z tekstem, pogadanka, piramida wartości

Formy: indywidualna, grupowa, praca z całą klasą

Pomoce dydaktyczne: egzemplarze opowiadania „Stary człowiek i morze”,  schemat piramidy wartości (zał. 1), lista wartości (zał.2)

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel informuje uczniów o celach i zadaniach lekcji. Zajęcia rozpoczynamy  od przypomnienia wydarzeń przedstawionych w utworze.

2. Charakterystyka bohatera – gromadzenie słownictwa, notowanie spostrzeżeń.

a) przedstawienie postaci – Santiago El Campeon to główny bohater opowiadania, stary rybak, wdowiec, ma ok. 70 lat, mieszka w ubogiej chacie niedaleko morskiego wybrzeża w Hawanie na Kubie, przyjaźni się z Manolinem

b) wygląd zewnętrzny – stary „był suchy, chudy, na karku miał głębokie bruzdy”, na twarzy plamy po niezłośliwym raku skóry, ręce poorane szramami, oczy barwy morza – „wesołe i niezłomne”, ramiona „wciąż jeszcze silne”; rybak ubierał się w koszulę i spodnie (połatane, spłowiałe, ale czyste), na głowie nosił słomiany kapelusz

c) umysłowość i zainteresowania – Santiago interesował się baseballem, dużo wiedział o morzu, rybach i łowieniu, był dobrym obserwatorem, człowiekiem zaradnym, mądrym życiowo, potrafił przewidzieć pogodę,  nie posiadał wykształcenia, umiał zaledwie czytać i pisać

d) usposobienie i cechy charakteru – opanowany, wytrzymały, odporny na...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !