Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Reakcje łączenia (syntezy)

Data dodania: 2010-01-25 21:05:52
Autor: Paulina Brdys

Prostym przedstawieniem typów reakcji chemicznych jest metoda pokazu, w której to uczeń bezpośrednio obserwuje zachodzące zmiany podczas reakcji. Uczeń poprawniej formułuje obserwacje i uczy się wyciągać na ich podstawie wnioski. Propozycja przprowadzenia niniejszej lekcji, pozwala uczniowi na samodzielna pracę oraz utrwalenie nowych treści poprzez kilka ćwiczeń tematycznych.

KONSPEKT LEKCJI CHEMII

Temat: Reakcje łączenia(syntezy)

Cele lekcji:

a) wiadomości – uczeń potrafi:

  • zdefiniować pojęcia: reakcja łączenia, reakcja utleniania, reakcja spalania, tlenki,

b) umiejętności – uczeń potrafi:

  • formułować obserwacje z obserwowanego doświadczenia,
  • formułować wnioski na podstawie obserwacji doświadczenia,
  • rozpoznać kiedy zachodzi reakcja chemiczna (przemiana chemiczna),
  • wskazać substraty i produkty reakcji chemicznej,
  • rozróżnić tlenek metalu od tlenku niemetalu na podstawie wzoru chemicznego,
  • zapisać schematyczny przebieg reakcji łączenia,

Metody:

a) pogadanka,

b) pokaz doświadczeń

c) praktyczna- ćwiczenia

Środki dydaktyczne:

a) karta pracy ucznia,

b) sprzęt laboratoryjny(łyżeczki do spalań, palniki gazowe, bagietka,  szalki petriego),

c) odczynniki chemiczne (magnez- wiórki, siarka)

d) układ okresowy pierwiastków.

Przebieg lekcji:

1. Sprawdzenie obecności uczniów.

2. Podanie celów lekcji.

3. Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji:

  • Przemiana chemiczna, przykłady,
  • Zjawisko fizyczne, przykłady,
  • Substraty i produkty reakcji

4. Sformułowanie tematu.

5. Właściwa część lekcji

a) pokaz doświadczeń zgodnie z kartą pracy: (załącznik 1)

b) zapoznanie z pojęciami dotyczącymi lekcji- ćwiczenie (załącznik 2)

c) ćwiczenie doskonalące rozpoznawanie tlenków metali i niemetali (załącznik 3)

6. Podsumowanie lekcji.

7. Ewaluacja- co podobało się uczniom na lekcji, a co chcieliby zmienić, ulepszyć?

8....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !