Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym zasady obrony indywidualnej w koszykówce

Data dodania: 2009-07-05 23:12:58
Autor: Witold Polak

Przedstawiam plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym dotyczący nauki zasad obrony indywidualnej

Temat (Zadanie główne): Poznajemy zasady obrony indywidualnej

Zadania szczegółowe w zakresie:

Sprawności motorycznej:

Uczeń:

 • wzmocni siłę mięśni nóg
 • rozwinie koordynację ruchową
 • poprawi szybkość reakcji
 • poprawi pamięć ruchową

Umiejętności:

Uczeń potrafi:

 • poruszać się w obronie indywidualnej
 • wykonać bieg ze zmianą rytmu
 • przyjąć prawidłową postawę w obronie

Wiadomości:

Uczeń:

 • zna zasady krycia zawodnika z piłką i bez piłki
 • wie, co oznacza zasada „fair play”

Usamodzielnienia

Uczeń:

 • świadomie uczestniczy w rozwijaniu swojej sprawności
 • podaje przykłady działań „fair play” w sporcie
 • dokonuje samooceny swoich umiejętności i wiadomości

Czas trwania zajęć: 45 minut

Liczba ćwiczących: 22 osób

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna

Przybory, przyrządy: kosze, piłki do koszykówki x 11, znaczniki, pachołki 

Metody wykorzystane na lekcji w zakresie:

 • realizacji zadań ruchowych - zadaniowa, zadaniowa ścisła,
 • nauczania ruchu – kompleksowa
 • przekazywania wiadomości- pogadanka pokaz
 • wychowania - wysuwanie sugestii, działanie przykładem osobistym, wyrażanie aprobaty i dezaprobaty

Część lekcji

Czynności ucznia

Czynności nauczyciela

Metody

docelowe

zadania

1

2

3

4

5

Część wstępna

Zapozna się  z zadaniami i zmotywuje do aktywnego udziału w lekcji

 • ustawia się w dwuszeregu szeregu
 • słucha informacji nauczyciela
 • zapoznaje się z zadaniami lekcji
 • przygotowuje się do świadomego i aktywnego udziału w lekcji
 • sprawdza obecność i gotowość uczniów do lekcji
 • podaje temat zajęć
 • wyjaśnia wpływ działań w obronie na rezultat gry
 • wskazuje potrzebne dyspozycje sprawnościowe
 • zachęca uczniów do aktywnego udziału

Pogadanka

Przygotuje organizm do wysiłku.

Wykonuje ćwiczenia

 • bieg przodem, tyłem, bokiem
 • krążenia RR w przód cwał , krążenia RR w tył
 • skip A, cwał, skip B
 • wyskoki z naprzemiennym wymachem RR w górę, cwał, co 3 kroki dotknięcie podłoża
 • poleca wykonanie ćwiczeń rozgrzewających główne partie mięśniowe
 • kontroluje poprawność wykonania

 

Naśladowcza

Przygotuje organizm do wysiłku.

Przygotuje się do realizacji zadania głównego lekcji

Wykonuje ćwiczenia:

 • w parach przekazywanie piłki nad głową i między nogami
 • j.w. skłony T na boki piłka trzymana nad głowami
 • j.w. skręty T z przekazywaniem piłki
 • skłony w leżeniu tyłem o NN ugiętych z przekazywaniem piłki
 • skłony T w tył w leżeniu przodem z podaniem piłki
 • berek krokiem dostawnym
 • poleca pobrać piłki
 • poleca wykonanie ćwiczeń
 • kontroluje poprawność wykonania ćwiczeń

 

Naśladowcza  zabawowa

Część główna

Pozna zasady obrony indywidualnej

Wzmocni siłę mięśni nóg

 

 

 

 

 • wykona postawę koszykarską w obronie
 • wykonuje ćwiczenia

1. Poruszanie się w postawie obronnej krokami odstawno dostawnymi zgodnie z kierunkiem poruszania się nauczyciela i imitowaniem podań, rzutów, kozłowania.

2. W dwóch szeregach. Pierwszy szereg naśladuje postępowanie nauczyciela, drugi...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !