Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Pory roku w oddziale przedszkolnym – orgiami płaskie z koła

Data dodania: 2009-06-09 15:23:58
Autor: Renata Piątkowska

« Origami to czarodziejski świat, w którym każdy odkryje dla siebie radość tworzenia.» (Zulal Ayture-Sheele)
Technika origami płaskie z koła polega na odpowiednim składaniu kolorowych kół różnej wielkości i formowaniu z nich modeli, które następnie są lekko podklejane na kolorowym kartonie. To niewiarygodne, jak wiele form można ułożyć z kół: kwiaty, zwierzęta (żabka, jamnik, wiewiórka, królik), choinkę, koszyczek wielkanocny, Świętego Mikołaja, pajace, lalki. Wspaniała zabawa dla przedszkolaków, która rozwija funkcje motoryczne dziecka jak i jego wyobraźnię.

INNOWACYJNY PROGRAM DLA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marii Konopnickiej w Iwinie 

I WSTĘP
Technika origami płaskie z koła polega na odpowiednim składaniu kolorowych kół różnej wielkości i formowaniu z nich modeli, które następnie są lekko podklejane na kolorowym kartonie. To niewiarygodne, jak wiele form można ułożyć z kół: kwiaty, zwierzęta (żabka, jamnik, wiewiórka, królik), choinkę, koszyczek wielkanocny, Świętego Mikołaja, pajace, lalki. Wspaniała zabawa dla przedszkolaków, która rozwija funkcje motoryczne dziecka jak i jego wyobraźnię.

1. Origami uczy: logicznego myślenia, systematyczności, dokładności i precyzji manualnej, rozwija wyobraźnię przestrzenną, zdolności twórcze, jest mądrym i głęboko wychowawczym zajęciem.

2. Zajęcia z wykorzystaniem sztuki Origami rozwijają: myślenie twórcze, konstrukcyjne, wyobraźnię przestrzenną, sytuacyjną, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki, dokładności i dyscypliny.

3. Systematyczne wykorzystywanie tej sztuki podczas zajęć pozwala na: doskonalenie zdolności manualnych dziecka, wzbogacanie jego wrażliwości na otaczający świat, wzbudza naturalną chęć poznania przyrody czy otaczającego świata.

4. Korzystanie z osiągnięć Origami w codziennej praktyce pedagogicznej wpływa pozytywnie na osobowość małego człowieka, zmierzającego do poznania własnej wartości oraz rozwija jego fantazję, umożliwiającą samodzielne tworzenie.

5. Origami wymaga od dziecka precyzji składania, wymaga wielkiej koncentracji - poszczególne czynności muszą być wykonane ściśle według określonej kolejności. Jest tu więc miejsce na naukę logicznego myślenia. Posiada ona szeroki walor uspokajający, rozbudza zainteresowania oraz chęć nowych poszukiwań.

6. Origami wpływa również na ogólny rozwój psychoruchowy dziecka, kształcenie spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie wyobraźni, logicznego myślenia i podzielności uwagi. Dla nauczyciela natomiast stanowi źródło informacji o poziomie sprawności manualnej dziecka.

Realizacja tego programu wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły w obszarze:

III 4. Efekty kształcenia – standard: Szkoła lub placówka osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwany w toku realizacji odpowiednio dobranych programów nauczania.

IV 1. Równość szans – standard: Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne i zapewnia rozwój osobowy uczniów. W działalności szkoły nie występują przejawy uprzedzeń i niesprawiedliwości.

IV 2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły i placówki – standard: Szkoła lub placówka realizuje program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniającej między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innego człowieka i samego siebie, samorządność uczniowską, formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Uczniowie są zachęcani do pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze szkoły lub placówki są jednolite i spójne.

Dzięki wykorzystaniu tej sztuki na zajęciach wiele dzieci pozbędzie się obaw związanych z podejmowaniem działań artystycznych, gdyż usprawnianie tej sztuki nie wymaga specjalnych uzdolnień, wyrabiając jednocześnie coraz...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !