Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Medialny uczeń

Data dodania: 2007-10-02 09:11:48
"Medialny uczeń”to program dla młodzieży, uczęszczającej na zajęcia do świetlicy socjoterapeutycznej.Został stworzony jako odpowiedź na coraz to silniejszy wpływ współczesnychmediów na życie młodych ludzi, na kształtowanie ich postaw i zachowań. Mam tuna myśli szczególnie wpływ programów telewizyjnych, filmów, seriali, itp.,których charakter i sposób oddziaływania na młodzież jest specyficzny i wymagaopracowania krytycznych metod odbioru takich przekazów.
Ewa Cywińska

Program autorski „Medialny Uczeń”

1. Wprowadzenie.

     „Medialny uczeń” to program dla młodzieży, uczęszczającej na zajęcia do świetlicy socjoterapeutycznej. Został stworzony jako odpowiedź na coraz to silniejszy wpływ współczesnych mediów na życie młodych ludzi, na kształtowanie ich postaw i zachowań. Mam tu na myśli szczególnie wpływ programów telewizyjnych, filmów, seriali, itp., których charakter i sposób oddziaływania na młodzież jest specyficzny i wymaga opracowania krytycznych metod odbioru takich przekazów.

2. Cele programu.

     Głównym celem programu „Medialny uczeń” jest wykształcenie w młodzieży krytycznych a przede wszystkim selektywnych postaw odnośnie współczesnych mediów. Młody człowiek powinien posiąść umiejętność wyboru treści (np. telewizyjnych), które są dla niego istotne, powinien też zauważać niekiedy manipulacyjny charakter przekazu (w szczególności informacyjnego) i krytycznie się wobec niego ustosunkować, tzn. zdawać sobie sprawę z tego, że niekoniecznie to, co widzi i słyszy ma związek z prawdą. W końcu, powinien zauważyć, że część treści przedstawianych np. w telewizji ma wyraźnie negatywny charakter (np. przemoc, agresja, seks) i umieć unikać tych treści. Krótko mówiąc, uczeń powinien świadomie, krytycznie i selektywnie odbierać, interpretować i analizować przekazy medialne, by w ten sposób stworzyć szansę a nie tylko zagrożenie dla rozwoju osobowości.

3. Zadania.

     Główne zadania związane z realizacją celów programu, to przede wszystkim:
  • określenie przez młodzież roli mediów we współczesnym świecie (szczególnie telewizji)
  • odnalezienie siebie w świecie mediów (co ja tu robię? co mogę zyskać/stracić?)
  • poznanie roli Internetu w kształtowaniu rzeczywistości
  • podkreślenie „amerykanizacji” współczesnej kultury, czerpania wzorców kulturowych z Zachodu (w tym wzorców medialnych).
  • krytyczny odbiór programów informacyjnych (np. jak tworzony, kreowany jest komunikat, czy jest tylko „podawany” czy również „interpretowany” przez osoby nadające ten komunikat).
  • rola współczesnej prasy młodzieżowej w kształtowaniu postaw i zachowań.
  • zagrożenia wywoływane przez współczesne media (jak wpływają na młodego człowieka, czy od mediów można się uzależnić?).
4. Metody oraz formy zajęć.

     Główne metody, jakie mam zamiar wykorzystać podczas realizacji programu „Medialny uczeń” to przede wszystkim: dyskusja, praca w grupie, analiza materiałów multimedialnych (teledysków, czasopism młodzieżowych, seriali, filmów, itp.), analiza materiałów dostępnych w Internecie. Zajęcia będą miały formę otwartych, luźnych spotkań, na których to każdy z uczniów będzie mógł „wnieść coś od siebie”...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !