Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program Klubu Wiewiórka

Data dodania: 2006-09-11 10:30:00
 Prezentowany program autorski Szkolnego Klubu Wiewiórka przeznaczonyjest dla uczniów klas O- III. Zawiera cele edukacyjne, treści nauczaniai osiągnięcia uczniów zawarte w podstawie programowej oraz treści izadania zawarte w statucie PCK. Realizując swoje zadania, KlubWiewiórka opiera się na"Programie Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK”,opracowanym przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.
Program KLUBU WIEWIÓRKA
Działającego przy Szkole Podstawowej nr1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

Autorka: mgr Barbara Nowakowska

Izbica Kujawska 25-04-2006r.

Wstęp

      Prezentowany program autorski Szkolnego Klubu Wiewiórka przeznaczony jest dla uczniów klas O- III. Zawiera cele edukacyjne, treści nauczania i osiągnięcia uczniów zawarte w podstawie programowej oraz treści i zadania zawarte w statucie PCK. Realizując swoje zadania, Klub Wiewiórka opiera się na "Programie Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK”, opracowanym przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.

      Wiek 6-10 lat jest to okres kiedy możemy u dzieci wykształcić pewne nawyki między innymi nawyk dbania o stan własnego uzębienia, czy potrzebę niesienia pomocy innym. Dzieci w tym okresie są bardzo podatne na kształtowanie postaw i przyzwyczajeń. W tym czasie rozbudzają się zainteresowania, zdolności do logicznego i abstrakcyjnego myślenia, do rozwiązywania problemów nie tylko swoich.

      Do założenia Klubu Wiewiórka w naszej szkole skłoniły mnie po części doniesienia prasowe o fatalnym stanie uzębienia naszych dzieci oraz fakt, że obecnie w naszej szkole nie ma gabinetu stomatologicznego od kilku już lat. W przychodni na wizytę w stomatologa czeka się bardzo długa a na prywatne leczenie zębów stać bardzo niewielu rodziców w naszym środowisku, ponadto pokutuje nadal przekonanie, że dzieci w młodszym wieku szkolnym nie maja jeszcze zębów stałych a o mleczne nie trzeba dbać. Ponadto Klub Wiewiórka propaguje nie tylko higienę jamy ustnej ale, również inne idee czerwonokrzyskie między innymi niesienie pomocy "innym”

      Szkolny Klub Wiewiórka po latach przerwy wznowił swą działalność w roku szkolnym 2003/2004. Klub działał w oparciu o plan pracy, który przez cały czas działalności Klubu był udoskonalany, modyfikowany i dostosowywany do potrzeb uczniów i środowiska.

       Uznałam, że w roku szkolnym 2005/2006 dobrze byłoby stworzyć program działalności Klubu, który będzie bardziej szczegółowy, niż plan i lepiej odzwierciedli potrzeby uczniów, oczekiwania rodziców, środowiska szkolnego i lokalnego. Działalność naszego Klubu staje się coraz bardziej prężna i wielostronna. Niesiemy pomoc wielu ludziom, uczestniczymy w akcjach charytatywnych na rzecz drugiego człowieka. Współpracujemy ściśle z lekarzem stomatologiem z Przychodni Stomatologicznej w naszym miasteczku oraz z Zarządem Rejonowym PCK w Radziejowie i we Włocławku. We współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Radziejowie i we Włocławku zorganizowaliśmy wiele konkursów i akcji promujących zdrowie i idee Czerwonego Krzyża. Bierze w nich z roku na rok coraz więcej uczniów naszej szkoły, ale nie tylko. Nasze pomysły są dobrze odbierane nie tylko przez dzieci z naszej szkoły, ale także przez jej pracowników, rodziców i pracowników Służby Zdrowia. Wspólne zaangażowanie w wiele akcji pozwala zintegrować dzieci i środowisko lokalne oraz uświadomić rodzicom jak ważne jest wyrobienie odpowiednich nawyków higienicznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym . Poprzez zabawy dzieci uczą się odpowiednich nawyków zdrowotnych i higienicznych jamy ustnej i zębów, które pozwolą zachować na długi czas zdrowie i radosny uśmiech oraz czerpać radość z niesienia pomocy bliźnim.

      Formy i metody działalności będą zależne od rozwoju i potrzeb uczniów, także wzoru postępowania pochodzącego od osób dorosłych. W pracy wychowawczej należy wzbudzić w uczniach model prawidłowego reagowania w określonej sytuacji. Bywa, że ludzie młodzi nie rozumieją celowości zachowań na rzecz drugiego człowieka i zdrowia. Praca Szkolnego klubu Wiewiórka pomaga świadomie przyzwyczajać ich do prawidłowego postępowania i tworzyć nawyki, które staną się potrzebami.

      Program Klubu Wiewiórka będzie realizowany po lekcjach oraz podczas codziennej akcji myjemy zęby po posiłku. Uczniowie spotykać się będą dwa razy w miesiącu na zebraniach członków Klubu Wiewiórka. W razie zaistniałej potrzeby spotkania będą odbywać się częściej.

I. Cele ogólne programu Wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym
 • Wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo
II. Cele kierunkowe programu
 • Kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych, popularyzacja zasady higieny jamy ustnej
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowość do niesienia pomocy innym
 • Nauczenie podstawowych pojęć z ratownictwa medyczno-sanitarnego
 • Przygotowanie do dalszej działalności w ruchu młodzieżowym PCK
III. Cele operacyjne programu

Po zrealizowaniu programu zakładam, że uczeń:
 • Będzie dbał o swoje zęby
 • Stosuje profilaktykę zdrowotną
 • Nie boi się stomatologa.
 • Rozumienie potrzeby wizyt u dentysty.
 • Ma ukształtowane odpowiednie umiejętności, przyzwyczajenia i nawyki zdrowotne.
 • Posiada wysoką kulturę jedzenia.
 • Wie, że ponosi odpowiedzialność za siebie i innych
 • Rozumie potrzebę niesienia pomocy innym.
 • Dostrzega potrzeby innych ludzi.
 • Chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych.
 • Zna zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Zna podstawowe pojęcia z ratownictwa medyczno- sanitarnego
 • Wie, co to jest Polski Czerwony Krzyż.
 • Zna idee i działanie PCK.
IV. Działy Programowe
 1. Zdrowe zęby to nasza dewiza!
 2. Niesiemy pomoc innym.
 3. Mali ratownicy!
 4. Spotkanie z PCK.
V. Procedury osiągania celów

Słowo żywe: Rozmowy, pogadanki, dyskusje, burza mózgów, zajęcia edukacyjne, spotkania z lekarzem, rozmowy rodzicami i z uczniami.

Formy plastyczne: gazetki, plakaty, wystawki,

Imprezy szkolne: przedstawienia szkolne, zabawy kształtujące zachowania i nawyki (trening asertywności), wycieczki, filmy edukacyjne, programy edukacyjne, zabawy integrujące, psychodramy, scenki rodzajowe,

Aktywizujące jednostkę i środowisko: quizy, konkursy (czystości, plastyczne, literackie, sprawnościowe), apele, scenki rodzajowe, pomoc koleżeńska,

VI. Ewaluacja programu.

       Mając na uwadze idee programu, która mówi o indywidualnym podejściu do wychowanka, o traktowaniu go w sposób podmiotowy, uznając jego różnorodne potrzeby i przekonania pamiętać należy, że rezultaty wychowania nie są oczywiste, a jedynie prawdopodobne.

      W realizacji programu ważne jest kształtowanie pozytywnych postaw, prawidłowe nastawienie do zaistniałej sytuacji, utrwalenie oraz przekazywanie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !