Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Roczny plan pracy wychowawcy świetlicy

Data dodania: 2007-01-10 09:36:00
Publikacja dotyczy rocznego planu pracy wychowawcyświetlicy szkolnej.Plan jest podzielony na: zadania główne, zadaniaszczegółowe oraz formy i sposoby realizacji.Celem planowanych zajęć jest wszechstronny rozwójdziecka a ich tematyka jest dostosowanado potrzeb i zainteresowań dzieci z klas I– III.Karolina Zielińska
Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowym Sączu

ZADANIE GŁOWNE ZADANIE SZCZEGÓŁOWE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN
1 Witaj szkoło, żegnajcie wakacje. - poznawanie się grupy -kształtowanie zdolności manualnych - poznanie zasad bezpiecznej zabawy na podwórku i w świetlicy „ Jak spędziliśmy wakacje” – swobodne wypowiedzi dzieci Praca plastyczna na temat wakacji Zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem Przeprowadzenie zajęć „Poznajmy się lepiej” Wrzesień 2006 r.
2. Bezpieczna droga do szkoły. - kształcenie dyspozycji w zakresie postawy, samokontroli, społecznego zaangażowania - poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnie - integracja grupy Wspominamy swoje najciekawsze przygody wakacyjne- rysunek farbami lub kredkami Rybi szkielet – wspólne ustalenie zasad obowiązujących w świetlicy Dekorowanie świetlicy Omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze ze szkoły i do szkoły Opiekujemy się nowymi uczniami w naszej szkole Wrzesień 2006 r.
3. Witamy jesień. - kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie - zapoznanie dzieci z nowymi technikami plastycznymi - rozwijanie zdolności manualnych Pogadanka „cztery pory roku” Przeprowadzenie zabaw na podwórku szkolnym Poznanie zasad bezpiecznej zabawy w budynku szkoły i poza nią Wykonanie drzewka jesiennego Wrzesień 2006 r.
4. Żyj zdrowo - wdrażenie do działania na rzecz zdrowia własnego i publicznego - edukacja żywieniowa - rozwijanie sprawności fizycznej Przeprowadzenie pogadanki na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój Stworzenie przez dzieci menu na temat „ Zdrowa żywność – zdrowe ciało” Wykonanie pracy plastycznej na temat zdrowej żywności „Moje ulubione owoce i warzywa” Wrzesień 2006 r.
5. Dary jesieni – ogrodu, lasu, sadu. - rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu - zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie Ukazywanie możliwości wykorzystania materiału przyrodniczego Czytanie wiersza „Pani jesień” Zorganizowanie jesiennego spaceru- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Zbieranie materiału przyrodniczego: kasztanów , liści… Wykonanie ludzików i zwierzątek z zebranego materiału Inscenizacja wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy’ wykonanie kukiełek z warzyw, Październik 2006 r.
6. Dary jesieni- Cd. Jesienne zabawy - kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania darów jesieni (owoce, warzywa, liście) - rozwijanie umiejętności wygrywania, przegrywania, współzawodnictwa Hartowanie ciała przed nadejściem nowej pory roku Zorganizowanie kącika przyrodniczego z wykorzystaniem zebranego materiału przyrodniczego Zabawy ruchowe „stary niedźwiedź”, „wiewiórki do dziupli” Malowanie farbami na temat „Krajobraz jesienny” Gimnastyka w rytm muzyki Październik 2006 r.
7. Podziękuję mojej Pani. - kształtowanie nawyków grzecznościowych - wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły Rozwijanie zdolności manualnych Rozmowy z dziećmi na temat wzajemnych relacji między ludźmi, wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec nauczycieli Wykonanie kwiatów i laurek dla wszystkich pracowników szkoły Praca plastyczna (karykatura) „Moja Pani” Październik 2006 r.
8. Moja miejscowość , mój kraj - poznanie najbliższej okolicy (ciekawe miejsca w naszym regionie) - rozwijanie uczuć patriotycznych - poznanie symboli narodowych godło , flaga, hymn)oraz najpiękniejszych polskich miast Praca plastyczna „Moje osiedle, moja miejscowość” Przeprowadzenie konkursu „Jak znam moje miasto” Zabawy ruchowe na podwórku szkolnym „królu, królu”, krowa”… Październi8k 2006 r.
9. Jacy jesteśmy na co dzień. - wyrabianie dyspozycji w zakresie postawy6 szacunku wobec ludzi starszych, chorych… - zapoznanie z zasadami savoir- vivre - utrwalanie więzi między uczniami Praca z tekstem na podstawie wiersza „Skarżypyta” Jana Brzechwy- przedstawienie sylwetki głównego bohatera, próba oceny (metoda trybunału) Obejrzenie na wideo bajki. Wykonanie ilustracji do bajki. Zabawa dydaktyczna „Autoportret”, dyskusja nad każdą praca, jaka jest ta osoba. Zabawy integrujące grupę. Październik 2006 r.
1o. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli. - budzenie szacunku dla tych , którzy odeszli z naszego otoczenia - przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku Pogadanka, na temat tego jak należ się zachowywać w miejscach pamięci, na cmentarzach Wykonanie lampionów Czytanie wiersza Hanny Łachockiej „Zaduszkowe płomyki”.wykonanie ilustracji do wiersza. Zabawy na świeżym powietrzu Listopad 2006 r.
11. Święto Niepodległości - poznanie postaci , bohaterów ,którzy walczyli wyzwolenie naszego kraju - uświadomienie znaczenia wolności i suwerenności narodowej - kształcenie dyspozycji w zakresie postawy zaangażowania w sprawy kraju, świata Praca plastyczna „Wydarzenie lub postać z historii Polski” Zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez Polskę, uświadomienie ważności tego święta i konieczności jego obchodów Słuchanie pieśni legionów Pt. ”Legiony to..” Gry i zabawy integrujące grupę Listopad 2006 r.
12. Rodzina szkolna i moja własna. - wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny - opiekowanie się młodszym rodzeństwem - kształcenie dyspozycji w zakresie postawy godności osobistej - integracja grupy Pogadanka „Moje miejsce w rodzinie” Praca plastyczna „Moja rodzina” Burza mózgów „Obowiązki mamy, taty, i moje w domu” Zabawy towarzyskie Listopad 2006 r.
13. Bon ton – o dobrym wychowaniu. - kształtowanie nawyków grzecznościowych - budzenie szacunku do ludzi starszych - rozwijanie wyobraźni Pogadanka o znaczeniu zwrotów grzecznościowych Czytanie i analizowanie fragmentów książki „ABC dobrego wychowania” J. Gumowskiej Gry dydaktyczne dotyczące naszego zachowania się w różnych miejscach (w świetlicy, teatrze, przy stole…” Listopad 2006 r.
14. Andrzejkowe wróżby - poznanie zwyczajów andrzejkowych -- kultywowanie tradycji - wdrażanie do wspólnej ,wesołej zabawy - ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !