Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plany wynikowe z techniki - klasa 1 gimnazjum

Data dodania: 2005-10-11 12:00:00
Pragnę przedstawić plan wynikowy z techniki dla klasy I gimnazjum. Plan jest opracowany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014 — 224/99. Dodatkowo, oprócz podziału wymagań programowych na podstawowe i ponadpodstawowe, mój plan zawiera ścieżki edukacyjne oraz numery realizowanych na zajęciach standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Treści programowe zostały podzielone na bloki tematyczne. Tematy realizujące treści wychowania komunikacyjnego oparte są o program i podręcznik autorstwa: B. Bogacka-Osińska, E. Królicka (WSiP)
Plan wynikowy
TECHNIKA W KLASIE I GIMNAZJUM
Rok szkolny 2005/2006

Nr programu – DKW 4014 - 224/99

Przydział godzin – 1

Bilans godzin - 36 (w tym 2 godz. do dyspozycji nauczyciela)

lp

lg

ścieżki

Tematy lekcyjne

Tematyka szczegółowa

standardy

Wymagania programowe

standardy

uwagi

podstawowe

ponadpodstawowe

Po przeprowadzeniu cyklu zajęć uczeń:

 

1

Z 2a

 • Zaproszenie do TECHNIKI – zapoznanie z wymaganiami programowymi, kryteriami ocen, przepisami BHP i materiałami stosowanymi na lekcjach techniki, kontraktem.
 

I1a

II1acef

 • umie określić kryteria ocen z techniki
 • zna zakres nauczanego materiału
 • zna telefony alarmowe
 • zna instrukcję ewakuacyjną
 • wie, jak się zachować w czasie ogłoszenia alarmu
 • wie, gdzie są rozmieszczone w szkole środki gaśnicze
 • potrafi wymienić zasady bhp obowiązujące na zajęciach techniki
 • II2efg

   
   

  6

  I 1, 4, 5, 8, 9

  • Projekt – co to takiego? – zasady pracy metodą projektuw klasie 1
  • Projekt – co to takiego? – wybieramy zagadnienie z banku tematów i piszemy instrukcję projektu.
  • Projekt – co to takiego? – przydzielamy poszczególnym członkom grupy zakres zadań i określamy termin ich realizacji.
  • Prezentacje tematów opracowanych przez uczniów metodą projektu. (3 godziny lekcyjne)
  • instrukcja
  • plan pracy
  • lista tematów

  I1a

  II1acef

  II2abcd

  • umie odnaleźć źródła informacji dotyczące zadanego tematu
  • planuje etapy pracy wg podanego schematu
  • wypełnia przydzielone mu w grupie zadanie
  • rejestruje kolejne etapy pracy w formie dokumentacji projektu
  • potrafi wykorzystać Internet do poszukiwania informacji na zadany temat
  • organizuje i koordynuje pracę w grupie
  • prezentuje efekty pracy grupy
  • wykorzystuje twórczo technologię informatyczną (prezentacje)
  • opracowuje rozwiązania określonego problemu
  • wprowadza innowacje do pracy grupy
  • projektuje i wykonuje wizualizację tematu, oprawę wizualną prezentacji

  I1c

  II2efg

  III1abc

  III4abc

  “bank tematów” w załączniku

   

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Z 2a

  • Jak cię widzą tak cię piszą – ubiór.
  • Co warto wiedzieć o materiałach włókienniczych?– metki, konserwacja, rodzaje.
  • Ściegi ręczne – podstawowe i ozdobne.
  • Prosta naprawa odzieży – przyszywanie guzików, podwijanie listwy, cerowanie.
  • Nasze wymiary. Nasze rozmiary.
  • Wykroje i wzory – odwzorowywanie.
  • Maszyna do szycia i żelazko – obsługa techniczna.
  • Szycie łatwe i przyjemne – maskotka, saszetka, spódniczka, fartuszek.(4 godziny lekcyjne) – prezent pod choinkę
  • rozróżnianie materiałów włókienniczych
  • dobór odpowiednich materiałów do wykonywanych prac
  • zdejmowanie wymiarów z figury
  • obliczanie ilości potrzebnego materiału
  • rozmiary odzieży
  • konserwacja odzieży – symbole zamieszczone na metkach
  • łączenie wyciętych elementów ściegiem ręcznym i maszynowym
  • budowa i działanie maszyny do szycia i żelazka – historia, instrukcja obsługi

  I1ab I2d

  II1acef

  • zna podstawowe przybory i narzędzia do szycia
  • szyje ściegami prostymi i dekoracyjnymi wg schematu
  • potrafi naprawić odzież
  • wie, jakie są kolejne kroki prowadzące do wykonania wykroju
  • wie, jak korzystać z potrafi zdjąć wymiary z figury
  • wie, jakie wymiary trzeba znać, aby uszyć odpowiednią część garderoby
  • wie, jak zrobić papierową formę i wykrój żurnala
  • potrafi posłużyć się żelazkiem
  • wie, jak zbudowana jest maszyna do szycia
  • wie, jaka jest zasada działania maszyny do szycia
  • umie wskazać podstawowe części maszyny na schemacie mechanicznym
  • zna sposoby konserwacji maszyny
 • potrafi samodzielnie wykonać formę posługując się
 • potrafi wskazać rozmiar danej osoby po wymiarach sylwetki
 • wykonuje samodzielnie bardziej złożoną formę żurnalem
  • wymienia poszczególne zespoły urządzeń
  • nazywa poszczególne części ze schematu mechanicznego maszyny

  I2d

  I3c

  II1acef

   
   

  6

  Z 2a,b

   

   

   

   

   

  E 1

  Z 2abc

  Z 2c

  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przepisy, znaki i sygnały w ruchu drogowym.
  • Przepisy, znaki i sygnały w ruchu drogowym dotyczące rowerzystów, motorowerzystów. Kultura zachowań na drodze.
  • Komunikacja a ekologia
  • Wypadki drogowe – przyczyny i skutki.
  • Pierwsza pomoc podczas wypadku – jak zareagować co zrobić aby pomóc.
  • Budowa motoroweru i motocykla
  • wymagania prawne oraz przepisy ruchu drogowego odnoszące się do pieszych oraz kierujących rowerem i motorowerem
  • najważniejsze znaki i sygnały drogowe
  • konstrukcja motoroweru
  • pomoc przedlekarska w razie wypadku

  I1ab

  II1acef

  II2abcd

  • wie, jakie są rodzaje dróg
  • wie, z jakich elementów składa się droga w mieści i poza nim
  • wie, które znaki drogowe związane są z oznaczeniem dróg
  • wymienia miejsca, z których kierujący włącza się do ruchu
  • wie, jak należy zachować się przy włączaniu się do ruchu
  • opisuje poszczególne manewry
  • ocenia manewry wykonywane przez kierowców
  • zna znaki drogowe dotyczące...

  Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


  Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


  Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

  Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !