Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Badanie wyników nauczania - technologia informacyjna

Data dodania: 2006-05-18 08:30:00
Test badający wyniki nauczania technologii informacyjnej w klasiepierwszej szkoły ponadgimnazjalnej z działów:"Źródła informacji imetody komunikacji" i"Środki i narzędzia technologii informacyjnej".Składa się z części teoretycznej i praktycznej.


Opracowała: mgr inż. Joanna Wędzonka

Część teoretyczna

Wersja A

1. Informatyka to nauka zajmująca się:
a) zapisem informacji
b) przetwarzaniem informacji
c) zapisem i odczytem informacji

2. Technologia informacyjna to nauka, która powstała z połączenia:
a) technologii i informatyki
b) techniki i informatyki
c) komunikacji i informatyki

3. Przeglądarka internetowa to:
a) program
b) aplikacja
c) nakładka systemowa

4. Skrót WWW oznacza:
a) Wilde Wide Web
b) World Wide Web
c) Wide Word Web

5. Katalog stron www obejmuje strony:
a) uporządkowane alfabetycznie
b) uporządkowane tematycznie
c) uporządkowane wg daty utworzenia

6. Skrót e-mail oznacza:
a) pocztę elektroniczną
b) list elektroniczny
c) adres elektroniczny

7. Adres e-mail ma postać:
a) osoba.nazwakomputera@kraj
b) osoba@nazawa.komputera
c) osoba.nazwa@komputera

8. Przyporządkuj sposoby komunikacji do odpowiednich grup:
a) komunikatory internetowe
a) chat
b) IRC
c)gg
d) SMS
e) SMS
f) rozmowy internetowe
g) tlen
h) EMS
i) MMS
j) WPkontakt

Rodzaj komunikacji
Sposób komunikacji

9. Skrót e-book oznacza:
a) książkę elektroniczną umieszczoną w Internecie
b) urządzenie pozwalające na odczyt książek zapisanych w postaci elektronicznej
c) książkę elektroniczną umieszczoną w Internecie oraz urządzenie pozwalające na odczyt książek zapisanych w postaci elektronicznej

10. Podpis elektroniczny to:
a) zbiór danych zapisanych w postaci elektronicznej jednoznacznie identyfikujących osobę podpisaną pod dokumentem
b) to metoda przygotowywania i wysyłania listów
c) to sposób komunikowania się z wykorzystaniem poczty elektronicznej

11. Prawo autorskie zajmuje się:
a) ochroną produktów naszych rąk
b) ochroną produktów naszego intelektu
c) a) ochroną produktów naszego intelektu i ochroną produktów naszych rąk

12. Do licencji typu shareware należą:
a) demo, adware, trialware
b) freeware, Powszechna Licencja Publiczna GNU, demo
c) trialware, freeware, postcardware

13. Środki TI to:
a) komputery i urządzenia peryferyjne
b) komputery i sieci komputerowe
c) komputery, ich urządzenia peryferyjne i sieci komputerowe

14. Narzędzia TI to:
a) różnego rodzaju nośniki danych
b) różnego rodzaju oprogramowanie
c) różnego rodzaju sposoby komunikacji

15. Sieć komputerową tworzą:
a) co najmniej 2 komputery
b) co najmniej 3 komputery
c) co najmniej 2 połączone ze sobą komputery

16. Aby komputer pracował w sieci musi posiadać:
a) kartę sieciowa i protokół sieciowy
b) oprogramowanie i usługi sieciowe
c) kartę sieciową, protokół sieciowy, oprogramowanie i usługi sieciowe

17. Podstawowe klasy sieci to:
a) klient – serwer, peer to peer
b) każdy z każdym, peer to peer
c) LAN, MAN, WAN, Internet

18. Wyjaśnij skróty:
a) LAN ..........................................................................
b) MAN..........................................................................
c) WAN .........................................................................19. Przyporządkuj programy do grup programów:
a) systemy operacyjne
b) programy użytkowe
c) programu narzędziowe
d) języki programowania
e) programy f-k
f) gry
g) Windows 98
h) Linux
i) Asemblery
j) C++
k) DOS
l) scandisk
m) Java
n) edytor tekstu
o) arkusz kalkulacyjny
p) porządkowanie dysku

Grupa programów
Rodzaj programów


20. Narysuj podstawowe sposoby łączenia komputerów w sieć:

21. Adres internetowy domeny ma postać:
a) nazwa_domeny. kategoria
b) nazwa_domeny.kraj
c) nazwa_domeny.kategoria.kraj

22. Przyporządkuj prędkości do rodzajów połączeń z Internetem

a) do 56 kbps
b) 250-2000 kbps
c) do 115 kbps
d) do 215 kbps
e) 64-128 kbps
f) SDI
g) modem analogowy
h) Neostrada
i) linie dzierżawione
j) ISDN


Rodzaj łącza
Przepustowość
23. Odpowiednia kolejność wykonywania narzędzi porządkowych to:
a) scandisk, porządkowanie dysku, defragmentacja
b) porządkowanie dysku, scandisk, defragmentacja
c) defragmentacja, scandisk, porządkowanie dysku


Wersja B

1. Informacja to zbiór danych:
a) zebranych w celu przetwarzania
b) zebranych w celu przekazania istotnych faktów
c) zebranych w celu przetwarzania i otrzymania wyników (nowych informacji).

2. Informatyka to nauka zajmująca się:
a) zapisem informacji
b) przetwarzaniem informacji
c) zapisem i odczytem informacji

3. Bit to podstawowa jednostka:
a) pamięci
b) informacji
c) pliku

4. Wyszukiwarka internetowa wyświetla:
a) listę tytułów stron z danych hasłem
b) liste definicji danego hasła
c) listę adresów stron, na których znajduje się hasło

5. Katalog stron www obejmuje strony:
a) uporządkowane alfabetycznie
b) uporządkowane tematycznie
c) uporządkowane wg daty utworzenia

6. Technologia informacyjna to dziedzina, która obejmuje:
a) środki, narzędzia i inne technologie, przede wszystkim komunikacyjne
b) komputery i oprogramowanie
c) komputery i sieci komputerowe

7. Źródła informacji nazywa się mediami. Media to:
a) narzędzia umożliwiające przekaz informacji, nośniki przekazu informacji i formy przekazu informacji
b) Internet, multimedialne programy dydaktyczne, multimedialne słowniki, encyklopedie, podręczniki, książki elektroniczne
c) książka (podręcznik, słownik, encyklopedia), czasopismo, materiały kserograficzne, plansze, tablice

8. System hierarchii domen przedstawia się następująco:
a) domeny przyporządkowane kategoriom, rejestry krajowe, kategorie
b) kategorie, domeny przyporządkowane kategoriom, rejestry krajowe
c) rejestry krajowe, kategorie, domeny przyporządkowane kategoriom

9. Przyporządkuj nazwy domen do ich skrótów (według wzoru, np. prv - domena prywatna)
a) com
b) domeny należące do jednostek rządowych
c) gov
d) domeny edukacyjne
e) org
f) domeny związane z sieciami komputerowymi
g) edu
h) domeny komercyjna
i) net
j) domeny organizacji
Skrót
Nazwa domeny10. Dane w Internecie są przesyłane w postaci:

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !