Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Doświadczenia ilustrujące właściwości alkoholi jedno- i wielowodorotlenowych

Data dodania: 2006-09-30 09:24:56
Opracowane doświadczenia mogą być pomocne przy realizacji materiału w klasie biologiczno-chemicznej lub na kółku chemicznym w szkole średniej.

Alkohole są pochodnymi węglowodorów w których jeden lub więcej atomów wodoru

Zostało postawionych grupami wodorotlenowymi.


Alkohole jednowodorotlenowe dzielimy na:

-nasycone alifatyczne (CnH2n+1 OH)

-nienasycone (CnH2n-1 OH)

-aromatyczne np.ArCH2 OH

Wyróżniamy Alkohole:

a) I-rzędowe np.metanol CH3-OH


b) II-rzędowe np. propan-2-ol


c) III-rzędowe np. tertbutanol


Alkohole o krótkich łańcuchach węglowodorowych do czterech atomów węgla w cząsteczce są cieczami, mieszają się z wodą w każdym stosunku.

Wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej rozpuszczalność alkoholi w wodzie maleje ,także wyższe homologii (powyżej C6)są w wodzie praktycznie nierozpuszczalne.

Alkohole zawierają więcej niż 12 atomów węgla w łańcuchach są ciałami stałymi.

Alkohole rozpuszczają się w zimnym , stężonym kwasie siarkowym(VI), podobnie jak alkeny , alkiny i praktycznie wszystkie związki zawierające tlen.

Reakcja alkoholi z metalicznym sodem, w którym wydziela się gazowy wodór, ma pewne zastosowanie jako reakcja charakterystyczna.

Alkohole nie utleniają się pod wpływem zimnego, rozcieńczonego ,obojętnego roztworu manganianu (VII)potasu,oraz nie odbarwiają wody bromowej , tę właściwość alkoholi wykorzystuje się do odróżniania ich od alkenów i alkinów.

Alkohole o krótkim łańcuchu węglowodorowym wykazują słaby charakterystyczny zapach , który staje się dosyć intensywny dla alkoholi o większej gęstości.

Alkohole stałe są zupełnie pozbawione zapachu.Reakcje charakterystyczne dla grupy funkcyjnej OH

Dośw.1.Reakcja alkoholu metylowego z sodem metalicznym.

Odczynniki: alkohol metylowy około 2 cm , sód , woda

Sprzęt: 2 probówki , rurka szklana, korek , krystalizator, pincetka

Wykonanie: Do probówki zawierającej ok.2cm alkoholu metylowego wrzucić osuszony kawałeczek sodu (wielkości ziarnka ryżu). Probówkę zatkać korkiem z rurką odprowadzającą . Powstały gaz zebrać do małej probówki a potem zapalić go.

Obserwacje: Sód reaguje z alkoholem, wydziela się gaz, który spala się z trzaskiem.

Wnioski: Wydzielający się gaz to wodór.


2CH3 OH+2Na-->2CH3 ONa+H2
metanol metanolan sodu


Alkohole reagują z aktywnymi metalami: sodem, potasem, a także z magnezem i glinem.

Alkohole I-rzędowe reagują z sodem gwałtownie, II-rzędowe wolniej, III-rzędowe bardzo słabo.Dośw.2. Próba jodoformowa

Odczynniki: 10% zasada sodowa 4 cm3, jod 0,2g ,etanol 1cm3
Sprzęt: probówka, palnik spirytusowy

Wykonanie: Do 4 cm3 10% roztworu NaOH dodać 0,2 g jodu .Gdy jod się rozpuści dodać 1 cm3 etanolu i ogrzać probówkę. Po paru minutach ochłodzić zawartość probówki

Obserwacje: Wydziela się żółty osad o charakterystycznym zapachu jodoformu.

Wnioski: Etanol reaguje z jodem. Reakcja przebiega zgodnie z równaniami:


2NaOH + I2 -->NaOI + NaI + H2 O


CH2 – CH3 + NaOI --> H - C – CH3 + NaI + H2 O r.utleniania

| ||

OH O


H - CO – CH3 + 3NaOI -->H - CO – CI3 + NaOH r.halogenowania


H - CO – CI3 + NaOH --> H - COONa + CHI3

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !