Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusze godzin wychowawczych

Data dodania: 2004-02-18 15:00:00
Cykl lekcji wychowawczych alkoholu, narkotyków i nikotyny
KONSPEKT LEKCJI GODZINA WYCHOWAWCZA

TEMAT: CZY WARTO SIĘGAĆ PO NARKOTYKI?

CELE GŁÓWNE:
 • kształtowanie właściwej postawy wobec zagrożeń płynących ze strony narkotyków,
 • uwrażliwienie uczniów na niebezpieczeństwa płynące z zażywania narkotyków.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • poszukiwanie odpowiedzi na stawiane pytania,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
 • wdrażanie zasad "zdrowej" polemiki,
 • prowokowanie młodzieży do autorefleksji na podany temat.
 • przekonanie uczniów do kształtowania zdrowego stylu życia i umiejętności radzenia sobie bez narkotyków w trudnych sytuacjach.

METODY:
Argumenty "za i przeciw"

MATERIAŁY:
 • duża kartka papieru,
 • kartki samoprzylepne,
 • plakat przedstawiający możliwe stanowiska.

PRZEBIEG LEKCJI

CZĘŚĆ NAWIĄZUJĄCA:
Krótka pogadanka na temat: "Mity i prawdy o narkotykach.".

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA:
 1. Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło "NARKOTYKI" i formułuje problem, którym uczniowie będą zajmować się na lekcji, czyli "Czy warto sięgać po narkotyki?" Problem ten jest zapisany na dużej kartce papieru.
 2. Uczniowie zostają poinformowani o pracy tą metodą oraz zapoznani z plakatem przedstawiającym możliwe stanowiska:
  ++ całkowicie się zgadzam
  + raczej się zgadzam
  = jestem neutralny
  - raczej się nie zgadzam
  -- całkowicie się nie zgadzam
 3. Uczniowie otrzymują kartki samoprzylepne, na których wyrażają własne stanowisko wobec postawionego problemu poprzez zapisanie właściwego symbolu oraz umieszczają je w widocznym miejscu na odzieży.
 4. Zadaniem uczniów jest dobranie się w grupy o takich samych stanowiskach (na podstawie zbieżnych symboli) i przedyskutowanie omawianej tezy poprzez wzajemne przedstawienie argumentów i dowodów uzasadniających wybrane stanowisko. W tej rundzie uczniowie wzbogacają swoje argumenty "za". Czas = 5 min.
 5. Na znak nauczyciela następuje zmiana grup. Kryterium przyporządkowania nowych członków grupy jest różnica stanowiska o jeden poziom, np. "++" i "+", czy "—" i "-‘’. W nowych grupach uczniowie dyskutują nad problemem używając kontrargumentów. Czas = 5 min.
 6. Nauczyciel informuje klasę o kolejnej zmianie. Tym razem w obrębie grupy spotykają się osoby o skrajnie odmiennych stanowiskach, np. "++" i "=", "+" i "-‘’ czy "—‘’ i "+". Ważne jest, aby nauczyciel nie ingerował w dobór uczestników poszczególnych grup, gdyż mogą utworzyć się zespoły dwu-, trzy- lub kilkunastoosobowe. Nauczyciel zwraca uwagę na to, że teraz trzeba bardzo umiejętnie używać argumentów, uzasadniać je, oraz posługiwać się argumentami zebranymi we wcześniejszych rundach. Grupy ponownie dyskutują.

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA:
 1. Uczniowie siadają w kręgu.
 2. Rundka- każdy uczeń dzieli się wrażeniami po wykonanym ćwiczeniu.
 3. Nauczyciel pyta uczniów, czy są osoby, które zmieniły swoje zdanie na podany temat dzięki spostrzeżeniom i argumentom zebranych podczas ćwiczeń.
 4. Konkluzja nauczyciela polegająca na zebraniu od wszystkich uczniów i zapisaniu argumentów sprzeciwiających się zażywaniu narkotyków.KONSPEKT LEKCJI GODZINA WYCHOWAWCZA 2
TEMAT: PRZYCZYNY I SKUTKI NADUŻYWANIA ALKOHOLU.

CEL GŁÓWNY:
 • kreowanie właściwej postawy wobec używania alkoholu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • wyszukiwanie i porządkowanie wiadomości,
 • współdziałanie w grupach,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 • zapamiętywanie informacji.

METODY PRACY
Układanka, 3 –6 – 5.

MATERIAŁY, ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Układanki, karty ćwiczeń.

PRZEBIEG LEKCJI

CZĘŚĆ NAWIĄZUJĄCA
 1. Uczniowie dzielą się na 6 zespołów i po otrzymaniu kopert z układankami i poleceniami przystępują do wykonania zadania. Można tę część potraktować jak konkurencję sportową i dopingować grupy do wykonania zadania w jak najkrótszym czasie (zał. 1).
 2. Odczytywanie rozwiązań zadań, np. przez zwycięską grupę.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
 1. Nauczyciel zapisuje na tablicy problem, dla którego trzeba znaleźć rozwiązanie: DLACZEGO NIE WARTO PIĆ ALKOHOLU?
 2. Grupy są informowane o sposobie pracy metodą sześć – trzy – pięć:
  • praca w zespołach,
  • poszukiwanie trzech odpowiedzi na postawione pytania i wpisywanie do karty ćwiczeń (6 minut),
  • przekazywanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara swoich kart następnym grupom,
  • zapoznanie się z pomysłami zapisanymi przez sąsiednie grupy i uzupełnianie tych kart swoimi pomysłami,
  • zakończenie pracy w momencie powrotu karty grupy do danego zespołu.
 3. Otrzymanie kart pracy (zał. 2).
 4. Przystąpienie do pracy. Odbywa się 5 rundek przekazywania kart pracy.
 5. Prezentacja kart pracy poszczególnych grup.

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA
 1. Nauczyciel wspólnie z uczniami dokonuje oceny powstałych pomysłów i wybiera te, które zostają uznane za najważniejsze.

ZAŁĄCZNIK 1

KOPERTA 1

Polecenie: Przyporządkuj objawy spożycia przez człowieka alkoholu do odpowiedniego poziomu alkoholu we krwi.

POZIOM OBJAWY
? 0,1 – 0,2 promila ? powoduje śpiączkę, a wyższe śmierć
? 4 promile ? nie daje wyraźnych objawów zatrucia
? 1 – 1,5 promila ? widać objawy upojenia, występują trudności w chodzeniu i mowie
? 0,3 – 1,0 promila ? powoduje zaburzenia ruchowe, ograniczenia pola widzenia, pogorszenie słuchu
? 2 promile ? daje uczucie zadowolenia, euforii, szczęścia

Poprawne przyporządkowanie przedstawia się następująco:

POZIOM OBJAWY
? 0,1 – 0,2 promila ? nie daje wyraźnych objawów zatrucia
? 0,3 – 1,0 promila ? daje uczucie zadowolenia, euforii, szczęścia
? 1 – 1,5 promila ? powoduje zaburzenia ruchowe, ograniczenia pola widzenia, pogorszenie słuchu
? 2 promile ? widać objawy upojenia, występują trudności w chodzeniu i mowie
? 4 promile ? powoduje śpiączkę, a wyższe śmierć

KOPERTA 2

Polecenie: Spośród podanych skutków spożycia alkoholu wybierz te, które powodują:
I...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !